Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Mediaklipp 22-28 mars

28/03/2010 av ifisk

Carola Sundqvist är kvinnoförbundets nya ordförande
Svenska kvinnoförbundet har valt Carola Sundqvist till ny ordförande på förbundets årsmöte i Karis. Till ny vice ordförande valdes Emina Arnautovic från Närpes.
Jämställdhet, trygghet i hemmet och integration av invandrare är några av de områden förbundet kommer att lägga extra vikt vid.
– De stora linjerna kommer inte att ändras. Men jag tycker att vi ska satsa mer på lokalavdelningarna. Ett starkt förbund bygger på starka lokalavdelningar, säger Sundqvist.
28/3 FNB / STT

Thors undrar varifrån allt hat kommer
Då kampen om vem som blir störst hårdnar inför riksdagsvalet ökar invandrarkritiken. Migrationsminister Astrid Thors (SFP) vill veta var Matti Vanhanen och de andra partiledarna egentligen står i debatten.
För stunden har migrationsminister Astrid Thors anledning att vara nöjd. De två utvisningshotade kvinnorna Eveline Fadayel och Irina Antonova får stanna i Finland tills vidare. Utlänningslagen skrivs om för att ge mera rum för mänsklighetsprövning.
I diskussionen om de två gamla kvinnorna verkar majoriteten och politikerna ändå vara överens om att mänsklighetsaspekter måste kunna prövas bättre i framtiden. Men att hantera regelrätta flyktingar och asylsökande är svårare. Lögner, halvsanningar och okunskap florerar i synnerhet på nätet.
På nätet rasar visserligen en debatt där många anser att politiker och kvarterspoliser nu har kört över landets lag och domstolsväsende och Finland beskrivs som en bananrepublik. Också rättslärda har ifrågasatt beslutet.
Många i nätdebatten befarar också att den förestående lagändringen öppnar dörren på vid gavel för mor- och farföräldrar som vill komma hit för att leva på vår social- och sjukvård.
– En sådan öppning diskuterar vi över huvud taget inte, säger Thors.
Thors har ingen förståelse för kraven om att skärpa utkomstreglerna ytterligare och också för andra asylsökande än dem som kommer från EU-länder.
– I ett land där maten är jättedyr blir det oftast billigare för staten att ge cash än om allt ska fixas färdigt och folk institutionaliseras. Och att bara jämföra vad man får i handen i det ena landet och det andra är en grov förenkling.
27/03 HBL Anne Suominen

Urpilainen: Vi är inte invandrarfientliga
Socialdemokraternas partiledare Jutta Urpilainen tillbakavisar kritiken mot hennes uttalanden om invandring. Hon sade för en vecka sedan att invandrare måste "ta seden dit de kommer".
De Grönas ordförande Anni Sinnemäki sade inför partistyrelsen i dag att invandringsdebatten går på övervarv och beskyllde indirekt Urpilainen för ett opassande språkbruk.
Ordföranden för De Grönas riksdagsgrupp Ville Niinistö säger att han är besviken över att det största oppositionspartiet socialdemokraterna vill betona de oegentligheter som vissa invandrare har gjort sig skyldiga till.
Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki sade i sin tur att det inte finns en enda sed utan många seder i Finland, och alla är inte värda att ta efter.
Socialdemokraternas viceordförande Maria Guzenina-Richardson blandade sig i spelet med att beskylla De Gröna för att själva ha hemfallit åt den populism som De Gröna anklagat socialdemokraterna för.
I fredags beklagade den socialdemokratiska riksdagsledamoten Erkki Tuomioja Urpilainens ordval "ta seden dit man kommer". Han befarade en förväxling med Sannfinländarnas retorik, trots att socialdemokraternas politik i sak är helt annorlunda.
Socialdemokraten Maarit Feldt-Ranta som leder partiets invandringsarbetsgrupp sade i går till Svenska Yle att hon i det här sammanhanget inte skulle ta uttrycket "ta seden dit man kommer" i sin mun.
Urpilainen tog ett uttryck som de invandrarkritiska Sannfinländarna har använt sig av, och kritiken har varit därefter. Urpilainen preciserar sitt uttalande.
- Jag anser att alla människor har rättigheter och skyldigheter. Det betyder att alla människor som bor i Finland måste respektera landets lagar och spelregler, säger hon.
Hur stort problem är rasimen just nu?
- Det är ett stort problem speciellt på internet, säger socialdemokraternas partiledare.
Hur ser du på att migrationsminister Astrid Thors har hotats till livet på Facebook?
- Jag kan inte acceptera det, det är någonting som jag vill fördöma, säger Urpilainen.
27/3 Svenska Yle / Nyheter

Våga ta ett ledarskap
Eva Biaudet på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Raseborg spann vidare på temat att vilja och våga. Om ett parti väljer en ledare som inte åstadkommer svallvågor kan detta val kännas bekvämt.
– Det är typiskt finlandssvenskt. Vi vill inte ha gräl och bråk. Men det är också det första steget mot självdöd, sade hon.
Enligt Biaudet vill människor gärna kämpa för något och då behövs det passion.
– Jag lyfter på hatten för Astrid Thors, sade hon, vilket utlöste spontana applåder.
Biaudet betonade att Thors visat mod och vågat skaffa sig motståndare i diskussionen om invandrare.
– Det värsta populistiska utspelet gjordes av Björn Wahlroos. Det kändes som om han tog avstamp i invandrardebatten, sade Biaudet.
Hon syftade på affärsmannens förslag att slopa Finlands bistånd.
– När någon med en sådan maktposition slänger ur sig detta så kan förfärliga saker hända. Kasta inte bort ansvaret för hur folk har det i andra länder.
Hon gav också Svenska Folkpartiet en känga för att det sneglar ängsligt på den regionala rättvisan.
– Jag är orolig över att SFP tänker för mycket på varifrån folk kommer. Ska någon hindras för att den kommer från fel region? undrade hon.
27/3 Västra Nyland

Vem är redo att sparka ut sin gamla mamma?
Invandringspolitiken i Finland har aldrig nått några höjder värda att notera. Bottennoteringar förekommer däremot. Senast gällde det ett par gamla damer, som hälsar på hos sina barn och barnbarn, men nu måste resa hem igen mot sin egen och barnens vilja. Det domstolarna baserar sig på är att gamla mammor inte ingår i begreppet kärnfamilj. Och det är bara medlemmar av kärnfamiljen som har rätt att hälsa på och stanna så länge man själv vill, det vill säga flytta in.
Många har rasat över den här mycket inhumana synen. Andra tycker att de som vill ha in fler gamla och sjuka i så fall också skall betala vad det kostar att ta hand om dem. Men nu är alltså något på gång. Migrations- och Europaminister Astrid Thors (Sfp) vill diskutera med företrädare för riksdagsgrupperna hur de ser på saken. Motsvarar lagen, som den tolkas i dag, deras uppfattning om vad som är rätt och riktigt.
För oss som bor i Finland, i Norden, i EU är det en självklarhet att vi kan flytta som vi vill, att vi kan be en gammal mamma komma och bo hos oss för att minska på den oro man helt naturligt känner om man bor långt ifrån.
Så bästa företrädare för riksdagsgrupperna. Försök för en gångs skull se också utlänningar som människor. Och gamla människor som en tillgång och inte enbart som en kostnad. Ta avstånd från dem som inte håller på alla människors lika värde. Våga ta avstånd från populism. Våga säga nej till dem som kommer med anonyma hot på nätet.
Ni är eliten, visa att ni lever upp till det.
27/3 Nya Åland / Ledare

Finland behöver invandrare mer än invandrarna behöver Finland
Svensk Ungdoms förbundsstyrelse anser att den debatt som förs om invandringen är obalanserad. Flyktingarna i Finland utgör endast 5 % av invandrare medan flyktingpolitiken snarare utgör 95 % av debatten.
Svensk Ungdom tycker att flyktingpolitiken är mycket viktig, Finland ska ta sitt globala ansvar och ge personer i nöd skydd men det finns många andra utmaningar i framtiden som behöver diskuteras.
Den ökande främlingsfientligheten i samhället är inte bara mycket oroväckande, den avskräcker också arbetskraft, ett samhälle som inte accepterar eller inkluderar är inte attraktivt utåt. Det är dags för finländarna att se invandring ur en ny synvinkel, det är nämligen till en hög grad så att Finland behöver invandrarna mer än invandrarna Finland.
25/3 Svensk Ungdom

Tid att ändra orättvis kärnfamiljsjuridik
Beslutet var säkert lagligt, men det känns inte rätt. Vi har igen ett bevis på att juridik och rättvisa inte är samma sak.
Det tycks sluta lyckligt för de två farmödrarna, den ena från Ryssland och den andra från Egypten, som Högsta domstolen beslöt skall utvisas. En ny, lite mera flexibel lagstiftning har initierats av migrationsminister Astrid Thors (SFP) som skall göra det möjligt för domstolarna att bättre beakta mänskliga faktorer.
Fallen Antonova och Fadayel är för övrigt inte de första i Finland. Vi har också tidigare försökt utvisa åldringar vars hela kvarlevande släkt har flyttat till Finland, åldringar som i praktiken blir hemlösa och utan vård om de deporteras tillbaka till sina ursprungsländer. Därför är det ägnat att förvåna att lagstiftaren inte har tagit itu med problemet för länge sedan.
Den nuvarande lagstiftningen är klart ägnad att vålla oskäliga lösningar, som utom att de inte är mänskliga också skadar landets rykte. Detaljer av denna art är viktigare för den så kallade Finlandsbilden än något som en statlig "brandkommitté" kan tänkas hitta på.
25/3 Borgåbladet

En asylsökande väntar på asylförhör ca ett år
En asylsökande får vänta på att bli förhörd av Migrationsverket ca ett år efter att ansökan lämnats in. I mars 2010 förhörs de sökande som lämnat in sin ansökan i början av år 2009.
Totalt ca 1 200 personer väntar på att bli förhörda av Migrationsverket. I regel är det inte möjligt att fatta beslut om asylansökan genast efter förhöret.
Det är svårt att uppskatta behandlingstiderna exakt för i enskilda fall kan tiden variera väldigt mycket.
Behandlingstiderna för asylansökningar har förlängts när antalet sökande har ökat. År 2009 sökte 5 988 personer asyl i Finland, vilket är 48 procent mera än år 2008, då antalet sökande var 4 035.
* Migrationsverket
25/3 suomi.fi

Toalettväggen som saknar folkvettsfilter
Vi vill gärna också se att våra beslutsfattare och andra opinionsbildare debattera offentligt på eget initiativ.
"Invandrarkritikern" Jussi Halla-aho hade för en gångs skull rätt, när han på tisdagen i samband med ett seminarium om internetrasim förliknade internet vid en toalettvägg på en bensinstation. Den fungerar på samma sätt. Vem som helst kan skriva vad som helst i skydd av anonymitet.
Enligt ett FNB-meddelande från seminariet skall rasismen på internet rensas ut med skärpt lagstiftning och sanktioner, men det verkar vara svårt att får debattörerna att tala samma språk. Det är svårt att lagstifta om innehållet på internet. Nätet är genuint globalt. Det går inte att komma åt trollen på internet med hjälp av lagstiftning.
25/3 Borgåbladet

Regeringen satsar på välfärd, kunnande, innovationer och informationssystem
Den blågröna regeringen enades om tilläggsbudgeten för sysselsättningen och om ramarna för statsfinanserna 2011 – 2014. Inom invandrarförvaltningen anvisas det tilläggsanslag till ett belopp av i genomsnitt 117 miljoner euro per år för verksamhet i samband med mottagande av flyktingar och asylsökande och för ersättningar till kommunerna på grund av att antalet flyktingar och asylsökande är större än väntat.
25/3 Stadsrådet

7 Mediaklipp (RSS)