Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Kvinnokraft i Afghanistan

05/03/2010 av Jan Tunér


Jan T%unér
Kommunikationskonsult Elli Flén berättade den 22 februari på Handelsgillet om sina erfarenheter och slutsatser från sin tid som officer i de finska ISAF-styrkorna i Afghanistan. Hon arbetade med media och bodde tillsammans med finländare och norrmän i staden Maimana i nordvästra Afghanistan.

Elli beskrev tiden under taliban ganska svart-vitt. De hindrade alla kvinnor att arbeta utanför hemmet och stängde in dem i heltäckande burka. Flickskolor stängdes. Kvinnor fick vare sig synas eller höras.

Att vara kvinna och beväpnad soldat i den afghanska kulturen har sina speciella utmaningar. ”En kvinna klädd som en man?” Märkligt, tycker många afghaner. Elli funderade över om hon var en förebild för afghanska kvinnor eller ej. En afghansk kvinnlig parlamentariker sa vid ett tillfälle när hon talade om kvinnors rättigheter: ”Vi vill inte ha västerländska kvinnors rättigheter!” En annan kvinna som drev en radiostation sa att hon inte kunde tänka sig att visa sitt hår, men burkan ville hon gärna bli av med.

Det finns många annorlunda synsätt. ”Vad har Elli för en far, som inte har sett till att hon blev gift? - Och vad är det för far som tillåter sin dotter att fara till ett främmande land?” Vi måste acceptera afghanska realiteter. Afghanerna vill inte leva som oss västerlänningar.

Elli Flén menar att det är svårt för utlänningar att vinna de lokala kvinnornas förtroende, utan att bryta mot familjetraditioner. Därtill kommer att ISAF-soldaterna bara kan kommunicera via manliga tolkar. I undantagsfall kunde Elli samarbeta med en kvinnlig tolk, t ex i det lokala fängelset för kvinnor.

Kvinnors rättigheter får inte användas i propagandasyfte. Om man från västerländsk sida basunerar ut framsteg för afghanska kvinnor ger det lätt allvarliga bakslag för själva arbetet. Kvinnors rättigheter är en klassfråga i Afghanistan. Ju rikare och mera välutbildad familjen är, desto större frihet har kvinnor.

Ellis framförande väckte många frågor, bl a berättade Midja från Kurdistan i norra Irak på svenska om sina erfarenheter. ”- Jag hatar krig och jag sitter i rullstol p g a krig,” ”-Talibanerna är inte sanna muslimer!”

Elli menar att det skulle finnas plats för fler kvinnor i fredsbevarande uppgifter och det bör föras fram i debatten. Finlands försvarsmakt borde aktivt rekrytera kvinnor. Enlig Elli borde alla kallas till uppbåd, både män och kvinnor, så att fler kan välja frivilligt att tjäna i ett konfliktområde.

Det var Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs som arrangerade föreläsningen. Den samlade ett 30-tal kvinnor och två män; Midjas chaufför och jag. Det gladde mig att det finns ett så stort intresse för Afghanistan. Jag fick lära mig hur finländska kvinnor resonerar i sammanhanget.

Jan Tunér

3 Nyheter (RSS)