Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Mediaklipp 15-21 mars

22/03/2010 av ifisk

Urpilainen förutsätter språkkunskaper
Den finländska integrationspolitiken har misslyckats då invandrare som kommit till Finland för över tio år sedan fortfarande inte talar landets språk ens behjälpligt, anser SDP:s ordförande Jutta Urpilainen.
Partiet utarbetar nu under ledning av Maarit Feldt-Ranta ett invandringspolitiskt program som går ut på att "ta seden dit man kommer". Enligt Urpilainen betyder det att omskärelse av flickor och så kallade hedersmord inte är acceptabla utan att man måste följa finsk lag. Hon anser att invandringspolitiken måste debatteras öppet, men också kritiskt. Utskällning, mobbning och hot hör ändå inte till debatten.
– Det innebär också att när man kommer hit så lär man sig språket. Det kan vara svenska, det kan vara finska, men man lär sig språket så att man kan bli en del av samhället. Det innebär också att om man är i arbetsför ålder så jobbar man precis som alla andra människor i Finland, sade Urpilainen till partifolket.
20/03 HBL/FNB

Små orter bättre
Forskning visar att recession ökar främlingsfientlighet. Hur upplever västnyländska invandrare klimatet?
– I ekonomiskt dåliga tider har folk sina egna problem, till exempel med sysselsättning. Då är det lättare att prata ont om invandrare. När tiderna blir bättre glömmer man invandrarfrågan, säger irakiern Kamal Ismaelsson som kom till Finland i slutet av år 1990. Enligt invandrare Västra Nyland talat med har de bemötts väl och fått stöd, men ibland blir de upprörda över vissa attityder från finländare.
Ekenäsbon Ismaelsson tycker myndigheterna kunde hjälpa till att krossa fördomarna med statistik. Medborgare kan motarbeta fördomar genom att vara öppna. Enligt Azad Burhan kan folk ibland se snett på honom om han äter på restaurang eller har fina kläder.
–Varför ska man gömma sig hemma som flykting? Det tjänar inte någon, säger kurden Azad som anlände till Karis som flykting år 1991.
I början av mars anlände 26 irakiska flyktingar till Raseborg. Västra Nyland har ungefär 1500 invandrare varav cirka 300 har flyktingbakgrund. Enligt invandrarkoordinator Börje Mattsson har attityderna i västra Nyland hela tiden gått mot en positivare riktning.
Samtidigt som Mattsson upplever en välvillig trend i regionen oroas han av den senaste utvecklingen i landet.
– I Finland råder en ohygglig stämning mot invandrare just nu. En liten återspegling av det sågs i Hangö förra året, där det beslutades att inte öppna en mottagningscentral för flyktingar. Men annars är situationen mycket bättre i västra Nyland än i resten av landet.
Azad Burhan tror mindre orter är lämpligare för invandrare.
– Små städer är bättre än större. När min familj bodde i Tallmo i Karis var de flesta bekanta på några månader och man kunde umgås. I stora städer försvinner du i mängden.
Bland invandrarna finns det generationer som vuxit upp i Finland. De har en annan syn på att vara invandrare. De kanske har vuxit upp enligt traditionerna här. Enligt Mufid Azad borde västnylänningarna förstå att flyktingarna har haft svårt.
–Ju gladare du är, desto gladare är flyktingarna, säger Azad på felfri kariska.
20/3 Västra Nyland / Jonas Sundström

Flyktingdebatten domineras av lögner
"Tyvärr bidrar också polisväsendet till mytspridningen"
Under dåliga tider brukar intresset öka för att diskutera vem som är överflödig i samhället. Det kan handla om grupper som funnits länge, som plötsligt definieras som en "belastning", eller om nya grupper, såsom invandrare.
De bärande elementen är ofta lögn och förenklingar, något som kännetecknat också den senaste debatten om den finländska invandrarpolitiken. En metod för kritikerna är klumpa ihop invandrarna – oberoende av om de är flyktingar, asylsökande eller personer som söker uppehållstillstånd – till en diffus helhet, vilket gör det lättare att svartmåla dem. Konstigt nog fick faktumet att antalet asylsökande minskade med 60 procent 2005–2007 inte så värst stora rubriker. Ocjså antalet ensamma minderåriga som sökte asyl minskade ifjol med en femtedel till 557. Inga dramatiska antal, med andra ord.
Invandrarfrågor ska kunna diskuteras ut alla möjliga synvinklar, men inte utgående från osanningar eller förvrängd statistik. Därför kan man inte annat än berömma migrationsminister Astrid Thors för att hon kräver att partierna bestämt tar avstånd från den populistiska invandrardebatten. Ett stort tack kan också riktas till utrikesminister Alexander Stubb, som i gårdagens Helsingin Sanomat ger sitt stöd till Thors.
Astrid Thors sporrar politiker och sakkunniga att våga diskutera med rätta termer om de rätta fenomenen – och på så sätt motarbeta populisterna. Nyckelordet är våga. På tok för många politiker stoppar svansen mellan benen då det blir tal om invandrare; det enda de vågar säga är något luddigt och intetsägande. Det är definitivt dags för en uppsträckning, där alla ministrar bär sitt ansvar för att skingra fördomar.
19/3 Borgåbladet

Migrationsministerportföljen en attitydladdad klusterbomb
Migrationsministerportföljen är som en attitydladdad klusterbomb, men Svenska folkpartiets ordförande, minister Stefan Wallin ångrar inte att partiet tog emot posten efter valet.
Wallin konstaterade att Helsingin Sanomat i måndags fastslog att finländarnas attityder till invandring har hårdnat. Enligt mätningen som presenterades motsätter sig 59 procent ytterligare invandring. Motsvarande siffra i den förra mätningen från 2007 var 36 procent. En förklaring till gallupresultatet kan enligt honom vara att diskussionen om invandring fördjupats sedan 2007.
Mordhotet mot migrationsministerkollegan Astrid Thors var enligt Wallin ett påhopp på henne, men också på hela vårt politiska system och öppna samhälle.
- Det skall vi inte acceptera. Därför har jag också hoppats på att alla partiordförandekolleger tar avstånd från hotet. Och väntar fortfarande, sade han.
19/3 Vasabladet / FNB

Thors kräver anti-populism av partierna
Migrationsminister Astrid Thors (SFP) kräver att de andra partierna bestämt tar avstånd från den populistiska invandrardebatten.
Thors som utsatts för flera dödshot på internet är glad över det odelade stöd utrikesminister Alexander Stubb (Saml) visar henne i en intervju i Helsingin Sanomat på fredagen. Han sade att invandrardebatten luktar populism och främlingsfientlighet.
Thors säger till FNB att hon hoppas att Stubb backas upp av sitt parti i frågan. För de andra partiernas del sade hon att "vi ska ge dem tid att följa efter". Hon ville ändå inte ge ett direkt svar på frågan om hon upplever att hon lämnats ensam att försvara regeringens invandrarpolitik.
Kristdemokraternas och Vänsterförbundets partiledare har försvarat Thors på synlig plats men i regeringsleden har stödyttringarna stannat vid enstaka uttalanden. Thors säger att det inom regeringspartierna inte har förts någon omfattande debatt om hoten och det skärpta attitydklimatet.
Thors kritiker har ansett att regeringens invandrarpolitik bland annat gör att Finland har blivit för lockande för invandrare. Hon själv säger att problemet inte är så mycket invandrarpolitiken, utan det att debatten domineras av fördomar och missförstånd. Hon antar att många tror att asylsökande och invandrare betyder samma sak.
19/3 FNB / STT

Extrema grupper i Finland/mångkultur
Jag har alltså refererat Börje Mattssons föredrag för Röda Korset, och konstaterat, att han fastställde att Finland i grund och botten är mångkulturell sedan länge i korsdraget mellan alla olika kulturer och folkgrupper som omgett oss sedan hedenhös. Vi har en salig blandning av DNA i oss från hela Europa, den "blonda finnen" finns inte på riktigt.
Men idag växer xenofobin. Ett visst mått har väl alltid funnits, men i dag är den öppen på ett helt nytt sätt, som inte bara beror på att man på internet vågar ösa på sitt hat anonymt.
Hur kommer de andra generationens invandrare att uppleva sin situation, de som skall göra det konkreta jobbet i Finland i framtiden, om de inte godkännes som de finländare de är? De är ju födda och uppvuxna här. Skapar vi ghetton och kravaller såsom i Malmö och Paris också i Finland?
Det är hög tid för alla tysta invånare i Finland att stiga upp och säga sin åsikt. Kom ihåg att Nazi-Tyskland växte fram för att majoriteten förblev tysta och anpassade sig. Jag kan inte tro - jag hoppas att verkligen inte - majoriteten av finländarna vill stänga våra gränser och hålla "alla andra" utanför!
19/3 Bloggen Vi medelålders

En flykting äter inte min matportion
- En kvotflykting som flytt för sitt liv äter fortsättningsvis inte upp just min matportion, tar inte just min plats i vårdkön, eller förlänger inte just min pensionsålder. Världen - också vårt eget lilla samhälle - är betydligt mer komplex än så, sa minister Stefan Wallin.
”Med den befolkningsutveckling Finland har säckar vitala samhällsfunktioner ihop utan invandrare. Många jobb blir oskötta. En intensivare samhällsdebatt har nog ökat kunskapen, men också blottat monumental okunskap. Arbetskraftsinvandrig, familjeåterförening och kvotflyktingar blandas ofta ihop som äpplen och päron i en salig kompott.
Vi skall ingalunda förneka de problem som anknyts till invandring. Men vi skall heller inte blåögt "förstå" dem, som ställer kostnaderna för flyktingmottagning och smörknappen på daghemmets matbord mot varandra. Det är just dessa vulgärförenklingar vi måste reda ut - inte "förstå".
Vi behöver heller inte "förstå" de hetsdebatter som grasserar på webben, detta ofta trista klotterplank för anonymt illamående. Mordhotet mot migrationsministerkollegan Astrid Thors var ett påhopp på henne, men också på hela vårt politiska system och öppna samhälle. Det skall vi inte acceptera. Därför har jag också hoppats på att alla partiordförandekolleger tar avstånd från hotet. Och väntar fortfarande.”
19/3 SFP nyheter

Män som hatar utlänningar
Det finns klangbotten för invandringskritik i en utbredd folkopinion. Men beslutsfattarna måste ha mod att stå emot den värsta vulgäropinionen och vända den till insikt om verkligheten.
Rubrikens "hatar" är måhända en tillspetsad tolkning. Men en färsk enkät visar att äldre finländska män är den grupp som har den mest negativa inställningen till ökad invandring i Finland.
Finska Gallup ställde frågan så här: "Av Finlands befolkning är 2,5 procent utlänningar. Anser Ni att Finland bör ta emot fler invandrare?"
Av hela befolkningen sade 59 procent nej, av männen 64. Mest negativa var män i åldern 50-64. Av dem svarade 68 procent nej. En rimlig slutsats är att det största motståndet finns bland äldre medelålders män i landsorten. Motståndet är störst där erfarenheten av invandrare är minst. Enkäten visar också att toleransen öka med utbildningen.
Annika Forsander, chef för migrationsfrågor i Helsingfors, har en poäng då hon intervjuas i HS; frågan "borde Finland ta emot fler invandrare" är absurd och luddig. Den tillfrågade vet inte om det handlar om flyktingar, asylsökande eller arbetskraftsinvandring. För de flesta är dessutom skillnaden mellan asylsökande och kvotflyktingar oklar.
Finland är inte en isolerad ö, utan en del av ett globalt sammanhang. Precis som generationer av finländare funnit ett bättre liv och en plats i andra kulturer är också våra gränser öppna för nykomlingar. Bland nykomlingarna finns både de som behövs i arbetslivet - i dag är till exempel hälften av bussförarna i Helsingfors av utländsk börd - och de som flyr omänskliga förhållanden.
Öppenhet är inte synonymt med naivitet - vi ska öppet diskutera de utmaningar som uppstår. Just nu är det dock viktigast att synliga aktörer sätter ner foten mot hat och hot i invandrardebatten.
18 /3 Österbottens tidning

Vänsterunga vill gömma invandrare
Vänsterunga vill arbeta för att invandrares rättigheter ska bevakas bättre. Det här gör de genom att starta en kampanj där privatpersoner får lära sig lagstiftning som har med invandring att göra.
Enligt Dan Koivulaakso, ordförande för Vänsterunga i Helsingfors, ska flera människor kunna hjälpa invandrare som blivit nekade asyl eller behöver någon annan form av juridisk hjälp.
17/3 Svenska Yle / Nyheter

Stubb missnöjd med debatten om invandrare
Utrikesminister Alexander Stubb är missnöjd med den debatt om invandring som har förts den senaste tiden.
Stubb anser att debatten är alltför ensidig och att de mest invandringskritiska rösterna dominerar. Debatten har fått inslag av rasism, nationalism och xenofobi, säger Stubb till Helsingin Sanomat i dag.
Som medicin efterlyser Stubb flera ställningstaganden för invandringen och dess nytta för Finland. Nu kopplas asylsökande på helt felaktiga grunder ihop med missbruk av socialskyddet. Töntpopulistiskt, anser utrikesministern.
Utrikesministern medger ändå att det finns problem med invandringen. Finland har varit för lockande för asylsökande, något man har försökt ändra på under regeringsperioden. Regeringen försöker också stoppa den stora flyktingströmmen från andra EU-länder, speciellt Bulgarien och Rumänien.
Finland måste dock vara ett internationellt och mångkulturellt land, anser Stubb.
Lyssna: Stubb säger att debatten har blivit för ensidig
Lyssna: Wallin stolt över migrationsministerpost
Lyssna: Thors: Hela regeringen ser allvarligt på hot
19/3 Svenska Yle / Nyheter

Finländarna mot fler invandrare
Finländarnas attityder mot invandrare har blivit hårdare, visar en undersökning som TNS Gallup har gjort för Helsingin Sanomat.
Enligt undersökningen är närmare 60 procent av finländarna emot fler invandrare. För tre år sedan var över hälften av finländarna positivt inställda till ökad invandring. Nu är siffran 36 procent.
Professorn i socialpsykologi Heikki Ervasti, som har specialiserat sig på invandringspolitik, säger till HS att trenden för ökad invandring som har pågått sedan 1980-talet nu har brutits. Ervasti tror att en av orsakerna är den hårdare tonen i debatten om invandring. Enligt honom finns det så få invandrare i Finland att en personlig konakt knappast har påverkat befolkningens åsikter, menar han.
15/03 HBL

Tydlig ändring i synen på invandring
Finländarnas inställning till invandring har ändrat diametralt på ett par år, visar en ny opinionsmätning. År 2007 svarade 56 procent ja och 36 procent nej på frågan om Finland borde ta emot fler invandrare. Nu säger 59 procent nej och 36 procent ja till fler invandrare, enligt opinionsmätningen. Störst är motståndet bland Sannfinländarnas anhängare (85%) och näststörst inom SDP (69%).
"Cirka två och en halv procent av invånarna i Finland är utlänningar. Vad anser ni, borde Finland ta emot fler invandrare?" Nej/Ja/Vet ej
Sannfinländarna 85/13/2
Socialdemokraterna 69/31/0
Centern 62/36/3
Vänsterförbundet 53/35/12
Samlingspartiet 53/41/6
De Gröna 27/69/4
Åsikterna bland Svenska folkpartiets anhängare redovisas inte. Opinionsmätningen gjordes av Finska Gallup för Helsingin Sanomat tidigare i månaden. Ettusen personer tillfrågades.
15/3 Svenska Yle / Nyheter

7 Mediaklipp (RSS)