Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Gerd-Peter Löcke fortsätter som ordförande

22/03/2010 av ifisk


Gerd-Peter Löcke
Torsdagen den 18 mars höll arbetsgruppen IFISK sitt årsmöte på Luckan i Helsingfors. Årsmötet inleddes med Gerd-Peter Löckes föredrag kring temat ”Nya sociala media – organisationerna i de virtuella världarna”. Deltagarna kunde konstatera att arbetsgruppen står inför alldeles nya utmaningar. Möjligheterna och risker kring Facebook, Twitter, You Tube mm. diskuterades häftigt.

Med glädje konstaterade årsmötet att den sk ”blatterörelsen” mår bättre än väntat och att arbetsgruppen fyller sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den finlandssvenska kulturen. I de svåra ekonomiska tiderna blir det dock allt svårare att få med aktiva medlemmar.

Antalet registrerade medlemmar i nätverket med invandrarbakgrund har hållits konstant under de senaste tre åren. IFISK hade i slutet av förra året 285 medlemmar, varav 119 med invandrarbakgrund. Arbetsgruppens ekonomi mår bra. Verksamhetsberättelsen visar 443,64 € överskott. Budgeten för 2010 uppgår till 8 171 €.

Till arbetsgruppens ledamöter kallades följande medlemmar:
Gerd-Peter Löcke (Tyskland) ordförande
Elena Hellberg-Hirn (Ryssland/Sverige) akademiska relationer
Richard Owusu (Ghana), Västra Nyland, Afrika och ekonomi
Jean D’Amour Bayanga (Rwanda) Afrika, troende
Björn Palmén (Finland), Finlandssvenska relationer
Gunnar Hilén (Sverige), Nordiska relationer, Lingva poetica
(istället för Karl Norrbom)
Ilya Spiegel (Ryssland) Ryskaspråkiga invandrare, näringslivet
(istället för Anna Kirsanova)
Jean Claude Mutiganda (Rwanda) Österbotten och juridik (ny)
Evariste Habiyakare (Rwanda) Afrika och Östra Nyland (ny).

År 2010 ska arbetsgruppen fokusera på hur svenskspråkiga invandrare och flyktingar bättre kan integreras i det lokala samhället. Fortsättningsvis kommer de flesta aktiviteterna att ordnas i samarbete med andra invandrar­föreningar och finlandssvenska institutioner. Genom ett aktivt kontaktarbete vill IFISK höja invandrarnas profil inom olika samhällssektorer (bl a näringslivet, politik, media, trossamfunden och tredje sektorn). En jubileumsfest ska ordnas i samband med festivalen 2010 med gäster från Finland, Sverige och Argentina.

3 Nyheter (RSS)