" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv juni 2011

Kultur är migration

26/06/2011 by Mediaklipp

Shabana Rehman såg manliga norska ståuppkomiker dra ner rungande skrattsalvor med skämt om öl, sex och religion. När hon själv ställde sig på scen med samma jargong möttes hon av aggressiva, moraliserande protester. I sina framträdanden räcker Rehman lång näsa åt allt vad politisk korrekthet vill säga.

Med humorn som instrument har Rehman särskilt velat ta upp frågor kring individens frihet att uttrycka sig och den muslimska invandrarkvinnans ställning. Hon gör gärna parodi på islamisk fundamentalism, särskilt sådana element som hon uppfattar som kvinnoförtryck.

I våras gjorde Rehman sitt första besök i Finland för att delta i ett seminarium om mångkultur vid Nordens institut i Finland. Samtidigt presenterade hon sin färska föreställning Homeland Insecurity. Titeln anspelar på Shabana Rehmans egen historia, hur familjen 1977 flydde från Karachi till Oslo, då Rehman bara var ett år gammal, och hur hon sedan själv lämnade Oslo för New York på grund av de hätska reaktionerna på hennes shower.

Finland upplevde Rehman att hela tematiken kring migration och mångkultur var extra viktig att lyfta fram, på grund av att främlingsfientlighet blivit ett allt starkare inslag också i den finländska politiska debatten.
– Jag vill framhålla att kultur inte är någonting statiskt, den befinner sig i ständig rörelse. Kultur är migration – i alla tider har människan rört på sig.

Rehman tycker sig också se tecken på att stämningen håller på att bli öppnare, trots allt. Många invandrare har på senare tid kommit fram och tackat henne för vad hon gjort, för att hon visat att det går att trotsa normer och gå sin egen väg. Överlag var Rehman också nöjd med sitt strandhugg i Finland.
– Mottagandet var både nyfiket och varmt. Jag kommer säkert att komma tillbaka. Då kanske jag lyfter upp Timo Soini, bara jag får chansen. Ny Tid / Tobias Pettersson

Läs hela artikeln på Ny tids hemsida

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Resolution 2 antagen av SFP:s partidag 2011

23/06/2011 by Gerd-Peter Löcke

Resolutionen som bland annat behandlar integrationsfrågor, biståndspolitiken, blev antagen av Svenska folkpartiets delegater på partidagen den 19 juni i Esbo.

Svenska folkpartiets partidag fastslog i resolution 2 att många svensk- och tvåspråkiga kommuner utgör en modell för en lyckad integration av invandrare. Invandring är en resurs, inte en belastning. Kommunernas beredskap att ta emot invandrare bör stärkas. Språkundervisningen bör intensifieras, men språkkraven för invandrarnas inträde i arbetslivet får inte vara diskriminerande.

Resolutionen efterlyser även en ny kreativitet i Finlands biståndspolitik, i ett läge då anslagen inte kan växa lika snabbt som under de senaste åren. Resurserna bör allokeras optimalt, för att ge största möjliga resultat i kampen mot fattigdom och lidande i världen.

Dessutom poängterar resolutionen att man genom att från början inkludera etniska och religiösa minoriteter och kvinnor i freds- och demokratiseringsprocesser lättare kan garantera en stabil demokratisk utveckling och minimera inre splittring. Demokrati och ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för varaktig fred och stabilitet. Också om diktaturers fall ibland för en tid kan öka instabiliteten i ett land eller en region, är en konstlad, med våld upprätthållen stabilitet inget att bygga en varaktig fred på.

Gerd-Peter Löcke
Delegat på partidagen

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

”Integrering förutsätter att både invandrare och finländare anpassar sig”

23/06/2011 by ifisk

Riksdagsledamot Tarja Filatov (SD) talade vid Finlands Afghanistan-samfunds seminarium om yrkesutbildning och sysselsättning i Tavastehus den 28.5 om kulturell mångfald och integrering av invandrare.

Integreringen blir lättare om det omgivande samhället deltar i processen och accepterar att invandraren är en del av arbetsgemenskapen och andra gemenskaper, säger riksdagsledamot Tarja Filatov (SD).

Enligt Filatov skulle en tolerant inställning underlätta integreringen och en lyckad integrationsprocess förbättrar inställningen till invandrare. Tyvärr råder det en växelverkan i båda riktningarna mellan integrering och den allmänna opinionen.

Hon fortsätter att det i en bra arbetsgemenskap råder mångfald. Där finns unga och äldre, människor av olika kön och med olika etniska och kulturella bakgrunder.

Speciellt hänvisar Filatov till kvinnornas roll och ställning som varierar mycket mellan olika kulturer. För många flyktingkvinnor är lönearbete ett uteslutet alternativ. Hon påpekar att familjerna har ofta många barn och värderingarna i familjen tillåter inte att kvinnorna utbildar eller sysselsätter sig. ifisk

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Tala klarspråk om invandrare

21/06/2011 by Mediaklipp

I vardagsspråket kallas alla invandrare som kommer från områden utanför EU alltför lättvindigt flyktingar. Regeringen bör visa exempel och förtydliga sig.

I det färska regeringsprogrammet lovar de sex partierna att asylansökningarna ska behandlas i snabbare takt. Förvisso är det bra om asylsökande inte behöver vänta på ett beslut i flera år. Å andra sida är snabba tag för att utvisa dem som fått avslag är ett tveeggat svärd. I bästa fall avskräcker det asylsökande, som från början vet att de inte fyller kriterierna för flyktingstatus utan bara vill vinna tid för att planera nästa drag, skriver Ursa Grüne i HBL den 21 juni.

Läs mer

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Mångkulturellt konst- och kulturläger i Pargas

21/06/2011 by Elena Hellberg-Hirn

Under weekenden 26-29 maj deltog jag som arbetsgruppens representant i ’Mångkulturellt konst- och kulturläger’ som ordnades av folkskolan AXXELL i Pargas. Vi ivriga deltagare deltog i varierat program och upplevde lite av sommarlägerkänsla i en trevlig gammaldags miljö med skog, badstrand och bastu.

Elena Hellberg-Hirn Programmet innehöll dansövningar i olika traditioner, bl.a. afrikansk och indisk dans, rollspel och videofilmning. Konflikter som berör kulturkrockar människor emellan var föremål för rollspel och gruppdiskussioner. En härlig upplevelse bjöds under en kvällskonsert med musiker från Tanzania där alla uppmanades att sjunga med och hantera afrikanska trummor. Kursdeltagarna visade också ett eget dansprogram som komponerades under improvisationsövningarna och framfördes med stor glädje.

Elena Hellberg-Hirn

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mångkulturell verksamhet i Borgå

20/06/2011 by ifisk

I Borgå ordnar flera olika aktörer mångkulturell verksamhet. Syftet med verksamheten är att stöda integreringen av invandrare till en ny boendemiljö och ge invånarna en möjlighet att bekanta sig med olika kulturer och nationaliteter. Stadens invandrartjänster handleder och ger råd även i ärenden som berör kultur och fritid.

Läs mer

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Räsänen sköter invandringsfrågor

20/06/2011 by Mediaklipp

Kristdemokraternas ordförande Päivi Räsänen har utsetts till ny inrikesminister.

Största delen av de uppgifterna som den föregående migrationsministern hade övergår nu till inrikesminister.

Yle nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Finlands folkmängd ökar

19/06/2011 by ifisk

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 381 282 i slutet av april. Folkmängden i Finland ökade under januari-april 2011 med 6 000 personer, dvs. med 500 personer färre än enligt uppgifterna under motsvarande period året innan.

Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 3 950 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 2 050 personer.

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-april flyttade 7 550 personer till Finland från utlandet, medan 3 600 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 500 fler och antalet utvandringar 300 fler än året innan. Av invandrarna var 2 100 och av utvandrarna 2 600 finska medborgare.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Kartläggningen för invandrare ordnas i år

12/06/2011 by ifisk

Genom en ny förordning ordnas en kartläggande intervju för invandraren, där man utreder dennes utbildning, arbetshistoria, språkkunskaper samt förutsättningar för studier och arbetsliv. Efter intervjun testas möjligtvis invandrarens praktiska färdigheter.

Enligt Jutta Gras, lagstiftningsråd vid inrikesministeriet, ska förordningen hjälpa nyinflyttade invandrare att invandraren snabbare kommer vidare till nästa integrationsskede såsom språk- eller yrkesstudier.

För kommunerna är kartläggningen, som ordnas för ca 600 invandrare i år, en ny uppgift. Förordningen träder i kraft den 1 september, samtidigt som den nya lagen om främjande av invandrares integration. IFISK

Publicerad i8 Samhälle (RSS)

Åbo Akademi promoverade Evariste Habiyakare

04/06/2011 by Gerd-Peter Löcke

Abo Akademi promoverade i går över hundra doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer. Bland dem IFISK:s mångårige medlem Evariste Habiyakare från Rwanda

I år deltog ca cirka 300 personer i den tre timmar lång proceduren. Bland dem Evariste Habiyakare som i maj doktorerade med avhandlingen ”Möjligheter att utveckla handelsutbyte med framgångsrika marknader i Afrika” (A Long Way to the Rainbow Country).

Glory Ruberizesa Evariste Habiyakare Festen löpte smidigt och processionen kunde hållas i strålande väder. Också för Glory Ruberizesa blev promotionsfesten i Åbo veckans höjdpunkt. Glory hade äran att festligheterna med en kilometer lång procession från Åbo konserthus ner till Domkyrkan där man håller festgudtjänst.
- Jag är oändligt stolt över min morbror, sade Glory.

Promotarnas tal hölls av professor Göran Högnäs som kom med försiktig kritik mot kortsiktig ekonomisk mätning av forskningens resultat.

Akademin håller promotioner vart femte år. Att delta i promotionen är valbar och hattenkostar mellan 500-700 euro. Förutom de ordinarie doktorerna promoverade ÅA i år tolv hedersdoktore, bland dem M A Numminen och akademins tidigare förvaltningsdirektör Roger Broo.

Gerd-Peter Löcke

Uppdaterad: 07/07/2011 19:29

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Vi kränker inte majoritetens rättigheter

04/06/2011 by Mediaklipp

Gerd-Peter Löcke Samlingspartiets unga anser att det kränker majoritetens rättigheter om man gynnar minoritetsgrupper. Enligt ordförande Wille Rydman är minoritetskvoter och positiv särbehandling ett alarmerande tecken på den "offentliga rasism" som förekommer i Finland.

Rydman anklagar politikerna för dubbelspel och tycker att det inte är trovärdigt att fördöma rasism om man inte samtidigt fördömer positiv särbehandling av minoritetsgrupper. Enligt honom har kvoter skapat en strukturell ojämlikhet, som ökar spänningarna mellan olika grupper.

Vi invandrare är säkert de sista som är efter en särbehandling. Men är du inte uppvuxen i Finland, är många dörrar stängda. För många av oss är det nästan omöjligt att hitta stark lobby som jobbar för din integration, isynnerhet då det gäller svenska. I ett skärpt rasistisk klimat är de politiker, tjänstemän eller föreningsaktiva som jobbar för en lyckad integration oftast den enda lobbyn immigranterna ha. Om deras insats för en bättre integrering av invandrarna och flyktingarna kallas för positiv diskriminering så borde den kunna godkännas även av Wille Rydman.

Gerd-Peter Löcke

Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)