Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Kartläggningen för invandrare ordnas i år

12/06/2011 av ifisk

Genom en ny förordning ordnas en kartläggande intervju för invandraren, där man utreder dennes utbildning, arbetshistoria, språkkunskaper samt förutsättningar för studier och arbetsliv. Efter intervjun testas möjligtvis invandrarens praktiska färdigheter.

Enligt Jutta Gras, lagstiftningsråd vid inrikesministeriet, ska förordningen hjälpa nyinflyttade invandrare att invandraren snabbare kommer vidare till nästa integrationsskede såsom språk- eller yrkesstudier.

För kommunerna är kartläggningen, som ordnas för ca 600 invandrare i år, en ny uppgift. Förordningen träder i kraft den 1 september, samtidigt som den nya lagen om främjande av invandrares integration. IFISK

8 Samhälle (RSS)