" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv juni 2009

Veckans pressklipp 15-21 juni 2009

22/06/2009 by Webmaster

Brottshärva med utpressning och människohandel i Nykarleby
Grova förskingringar, grov utpressning och människohandel ingår i en omfattade brottshärva i Nykarleby. Fyra personer greps nyligen av polisen, också misstänkta för bokföringsbrott och olika slags arbetsplatsbrott. De misstänkta är finländska medborgare med utländsk bakgrund och ägare i det lokala företaget. En person har suttit fängslad och tre är anhållna. Polisen har lyckats beslagta en del av de förskingrade pengarna. De anställda är samtliga av utländsk härkomst. Också arbetarskyddsmyndigheterna deltar i utredningen.
Österbottens tidning (21/6)

Svenskfinland
 – ett smältande isberg?
Finlands Kommunförbund och tankesmedjan Magma drar nu i gång ett projekt för att granska finlandssvenska framtidsscenarier. Syftet är att skapa en finlandssvensk vision för år 2030. Det finns ett konkret hot mot skolor, medier och kommuner i form av kommunsammanslagningar. Därför är det inte navelskåderi att måla upp hotbilder för svenskans framtid. Projektet vill engagera alla som på något sätt är intresserade av att svenskan bevaras.
HBL (17/6)

Färdig för arbete eller utbildning?
En handledningskurs för invandrare bosatta i Raseborg, Hangö och Ingå med tillräkliga språkkunskaper i svenska eller finska ordnas av Innofocus Länsi-Uudenmaan aikusten koulutuskeskus ().
Utbildningen riktar sig till invandrare som behöver handledning med att söka en arbetsplats eller utbildningsplats. Målsättningen är att hitta sysselsättning för den sökande genom att kartlägga den egna, nuvarande situationen, samt att bygga upp ett realistiskt mål för framtiden, en egen sysselsättningsplan som sedan prövas och förverkligas. Man vill också förbättra sökandes språkkunskaper i finska och svenska.
Arbets- och näringsministeriet (16/6)

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Ett privilegium att vara blatte

22/06/2009 by Ordförande

Vi tycker att det ska vara ett privilegium att vara blatte. Liksom en kärring, som kommer från ordet kär och initialt var något mycket positivt och kärleksfullt. Praktiskt taget som vi blattar är: Positiva och kärleksfulla.

Publicerad i (RSS)

Veckans pressklipp 8-14 juni 2009

20/06/2009 by ifisk

Tuomiojas kritik gäller hela etablissemanget
SDP-veteranen Erkki Tuomioja går hårt ut mot sitt eget parti i onsdagens nummer av kvällstidningen Iltalehti. Tuomioja kritiserar sitt eget partis oppositionspolitik. Han menar att en trovärdig oppositionspolitik inte kan bygga på att man bara kritiserar regeringen i varje fråga skilt för sig.
Flera kommentatorer har efter valet konstaterat att de andra partierna lämnade fältet fritt åt Soini i invandrarfrågan. Därför saknades balanserade argument i debatten och många väljare fick den uppfattningen att de andra partierna inte erkänner att invandring kan medföra problem.
Resultatet kan i värsta fall bli ruskigt, men detta är den inneboende risk som vi bör lära oss att hantera om vi vill värna om ett demokratiskt samhälle.
Borgåbladet 10.06.2009

Beslut om resedokument
Migrationsverket fattar beslut om ansökningar om främlingspass och resedokument för flykting för närvarande i genomsnitt inom sju månader efter att ansökan lämnats in. Man kan säkerställa en så snabb behandling som möjligt genom att se till att alla behövliga bilagor och utredningar medföljer ansökan redan när den lämnas in.
Ansökan om resedokument lämnas alltid in till den lokala polisen. Behandlingsavgiften ska betalas när ansökan lämnas in. Beslut om beviljande av nytt resedokument fattas av den lokala polisen när sökanden kan uppvisa ett tidigare resedokument som fortfarande är giltigt. Migrationsverket fattar alltid beslut på personens första ansökan om resedokument.
Migrationsverket 9.6.2009

Riksdagen behandlar den nya integrationslagen
Riksdagen remitterade den 7 oktober 2008 statsrådets redogörelse för genomförandet av integrationslagen (SRR 4/2008 rd ) till förvaltningsutskottet för beredning. I enlighet med riksdagens beslut har utrikesutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet lämnat utlåtanden i ärendet. Syftet med integrationslagen (493/1999 ) är att stödja invandrare i början, framför allt genom åtgärder som hjälper dem att lära sig språket och på så sätt få möjligheter till arbete.
Utskottet anser att redogörelsen är en heltäckande utredning om genomförandet av integrationslagen. Redogörelsen känner igen problem i anknytning till integrationen och framför flera utvecklingsförslag i syfte att åtgärda dem. Trots att Migrationsverkets personalresurser har utökats är asylsökandena tvungna att vänta på det första beslutet omkring ett år.
Utöver omdisponeringen i ramarna för statsfinanserna behövs det enligt förvaltningsutskottet ett tilläggsanslag över budgetramen på minst 1 miljon euro per år 2010 och 2011 för att främja invandring och invandrarnas integration.
Riksdagen 11 jun 2009

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Blattekandidater ger Svenskfinland europamandatet

20/06/2009 by Ordförande


Oge Eneh och Calle Haglund
på valvakan i Helsingfors
[zoom]
256 kandidater ställde upp i europaparlamentsvalet 2009. Samlingspartiet tog tre mandat, Centern tre, SDP två, De gröna två, Sannfinländarna ett, Kristdemokraterna ett och det trettonde mandatet tog SFP:s Carl Haglund. Valets röstmagnet blev som väntat sannfinländarnas Timo Soini med 130.432 röster. Soini har talandets gåva och har lyckats komprimera sitt budskap i några skarpa paroller. Där EU finns, finns det problem, påstår han. Även invandrarna hör till hans problemgrupp.

I Svenskfinland var man medveten om att det svenska mandatet kunde hänga på några hundra röster. Men den finlandssvenska lampan i Brysselfönstret släcks inte den 13:e juli. Måhända var det blattekandidaternas totala 3917 röster som avgjorde en finlandssvensk expertrepresentant i det allt viktigare EU-parlamentet också under de kommande fem åren. Nu är det 30-årige Carl "Calle" Haglund som kommer att tillbringa fem år i EU-parlamentet. Allt tycks gå vägen för Haglund. Han var röstmagnet i kommunalvalet i Esbo, blev statssekreterare innan han fyllde 30 och nu EU-parlamentariker trots att SFP förutspåddes bli utan plats i EU-parlamentet. Politices magister Axel Hagelstam blir Haglunds specialmedarbetare. Hagelstam jobbar för närvande som specialforskare på försvarsministeriet.

Carl Hagglund och Svenska folkpartiet arbetar för en stark svenskhet, en fungerande tvåspråkighet, en levande nordism, en stärkt europeisk gemenskap och ett globalt ansvar. Vi vill tacka alla som har deltagit i blattekandidaternas valkampanj och kommer noggrant att följa med blattarnas framgång i den europeiska arenan efter valet.

Gerd-Peter Löcke Ordförande

Blattarnas röster och placering

129. Emina Arnautovic, SFP (1.716 röster)
38 år, bosatt i Närpes, tolk och närvårdarstuderande
Mest röster i Vasa valkrets (1 408)

131. Silja Borgarsottir Sandelin, SFP (1.611)
24 år, bosatt i Borgå, politices studerande
Mest röster i Nyland (574) och i Egentliga Finland (513)

141. Oge Eneh, SFP (596 röster)
48 år, bosatt i Esbo, pedagogie magister, kulturproducent
Mest röster i Nyland (222) och i Helsingfors (182).

Uppdaterad: 20/06/2009 12:58

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Från Finlandssvensk samlings årsmöte

17/06/2009 by ifisk


Gösta von Wendt (tv) och Juha Jantunen
Finlandssvensk samling höll sitt årsmöte söndagen den 26 april i Ekenäs. Mötet återvalde Prof. Juha Janhunen som ordförande och Carl-Gustaf Aminoff som vice ordförande. De andra styrelsemedlemmarna är Benita Ahlnäs, Andreas Backa, Petter Björk (ny, webbansvarig), Stig Björkman (sekreterare), Gerd-Peter Löcke, Anna Ritamäki-Sjöstrand samt Gösta von Wendt (kassör och hedersordförande). Håkan Backman, Leif Höckerstedt och Olle Sjöstrand är suppleanter. På grund av arbetssituationen kunde Gerd-Peter Löcke inte fortsätta som verksamhetsledare.

Före årsmötet deltog Juha Janhunen, Carl-Gustaf Aminoff och Gösta von Wendt som inbjudna gäster på Svenska Finlands folktings sammanträde. Finlandssvensk samling stöder Folktingets motion om upprättande av en språkombudsman med tillräckligt stora befogenheter. Enligt föreningen måste brott mot språklagen leda till sanktioner, men också andra åtgärder är nödvändiga.

Därför kommer föreningen under hösten 2009 att sammankalla ett stormöte, till vilket alla finlandssvenska samfund, föreningar och organisationer kommer att inbjudas. Är du speciellt intresserad av hur det svenska språket i Finland är allvarligt hotad så finns det gott om finlandssvenska nyheter på föreningens hemsida.

Ifisk försöker intensivera samarbete med Finlandsvensk samling och ser emot höstens möte med stort intresse.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Veckans pressklipp 1-7 juni 2009

15/06/2009 by Ordförande

Finland behöver invandrare
De nuvarande finländarnas arbetsinsats räcker inte till för att finansiera välfärdssamhället. Fler invandrare behövs. Det skriver finansminister Jyrki Katainen i Turun Sanomat. Katainen ser invandringen som något positivt. Vissa problem är dock så detaljerade att man bör tala ganska svävande om dem.
Katainen tycker att det är viktigt att man förhåller sig fördomsfritt till debatten om invandringen och problem som uppstår då olika kulturer möts. Han tillägger att han delar nästan alla finländares åsikt om statusen som flykting eller asylsökande inte får missbrukas.
(HBL 7/6)

Tistelfjärilar sprider sig i Finland
Under de senaste veckorna har det skett en ovanligt omfattande invandring av tistelfjärilar till Finland. Den praktfulla tegelbruna arten kommer ursprungligen från Nordafrika. Tistelfjärilen är hos oss en vanlig sommargäst med arten klarar inte av att övervintra här.
FNB (06/06)
(Ifisk undrar hur fjärilen slapp in utan visum. I övrigt låter nyheten nog bekant.)

Råd för olika situationer
En rådgivningspunkt i Östra centrum för invandrare erbjuder olika slags service för alla invandrare som bor i Helsingfors. Rådgivningspunkten ger handledning och råd för olika livssituationer och information om evenemang, kurser, organisationer och myndigheter. Den betjänar på finska, ryska, somali, arabiska, engelska, bulgariska, turkiska, kurdiska och estniska.
(infopankki.fi 5/6)

Finland behöver flitiga invandrare
Enligt medias rapporter går uppfattningarna grovt isär vad gäller migrationen. Det våra politiker hittills orkat orda om är arbetskraftsinvandringen. Det är den dogm som vilket parti som helst från vänster till höger lever efter: Finland behöver flitiga invandrare, sådana som kan göra rätt för sig. Sådana som kan språket (Felfritt! Utan någon som helst brytning!) och helst skall de väl vara vithyade också, helst experter. Inte halta eller lytta, insjuknade i någon märklig depression framkallad av något obegripligt krig på andra sidan planeten. Skulle vi kunna få några tjog friska, starka människor i sina bästa år som är villiga att arbeta dagarna i ända för några hundralappar?!
Ahtisaari ville gärna betona arbetskraftsinvandringen som utgångspunkt för all invandring. Halonens uppfattning är den diametralt motsatta. Vi måste komma ihåg att det är människor som flyttar in i vårt land, sa hon. Att det är endast president Tarja Halonen som vågat knysta om synen på invandraren ger en sorglig bild av F demokratiska tillstånd.
Tiina Räisä/Ny Tid (04.06.2009)

Öppna dörrar för invandrarna?
Peppar har talat med den yngsta EU-valskandidaten från varje parti om det är okej att öppna upp dörrarna för invandrarna. Efter en rundringning till de olika partierna i EU-valet visar det sig att alla inte ens har kandidater som är under 30. Borde man göra det lättare för invandrare som kommer från områdena utan för EES-länderna att legalt komma till EU? Absolut, och det på grund av hur EU:s demografi i framtiden kommer att se ut. Bestämmelserna för invandrarna som kommer utifrån EU borde vara samma i alla länder. Jag tycker också att det ska bli smidigare att röra sig mellan EU-länderna, säger Borgarsdóttir Sandelin (SFP). Av nej-sägarna är Saarakkala (Sannf) mest kritisk. (Peppar.fi 3/6)

Integrationsutbildningspaket för invandrare
Migrations- och Europaminister Astrid Thors föreslår nya sätt att förbättra integrationen av invandrare. Enligt ministern bör man överväga att skapa ett integrationsutbildningspaket. – Paketet skulle innehålla olika delområden av vilka invandraren kunde välja de delar som han eller hon behöver för att t.ex. lära sig språket eller få arbete. Nu sker integrationen för schematiskt, sade ministern.
– Invandrarna är en mycket heterogen grupp och därför behövs tillräckligt flexibla och varierande lösningar för att uppnå språkkunskap och samhälleliga färdigheter, sade ministern.
Inrikesministeriet (3/6)

EU:s invandringspolitik ska avvärja framtida arbetskraftsbrist
Europeiska rådet kom överens om EU:s gemensamma invandringspolitik 1999 och den har senast uppdaterats sommaren 2008. Situationen gällande invandringen i medlemsländerna avviker stort från varandra: de sydeuropeiska staterna tar emot ett betydande antal legala invandrare, men dit kommer också illegala invandrare. Medlemsländerna avgör själva hur många invandrare får komma in i länderna. Bakom Europeiska unionens politik finns ett behov att tillåta invandring för att förhindra arbetskraftsbrist. Antalet personer i arbetsför ålder förväntas minska med nästan 50 miljoner i EU fram till 2060 trots den nuvarande invandringstakten.
(Europainformationen 2/6)

Etniska toner och danser i fokus
Över hundra personer skrev sina namn i en framlagd gästbok på kulturkarnevalen som ordnades på Academill i Vasa. Karnevalen med ryska sånger, danser från Balkanområdet, linedance av en mexikansk grupp och svängiga latinamerikanska rytmer riktade sig till både finländare och invandrare. Evenemanget var en lämplig upplevelse för olika personer som arbetar med invandrare.
(Vasabladet 1/6)

Kvinnoföretagarcentralen får erkänsla för sin rådgivningstjänst
Den finländska Kvinnoföretagarcentralen belönades i maj i en tävling som ordnades av Europeiska kommissionen. I kategorin ”Investering i färdigheter och kompetens i tävlingen Europeiska Näringslivspriser” tog Kvinnoföretagarcentralen hem segern. I tävlingen fick centralen erkänsla för den avgiftsfria rådgivning som mer än 400 kvinnliga företagare fått. Gemenskapsstödet har varit särskilt betydelsefyllt när det gäller att sporra till entreprenörskap bland invandrare.
(Yrityssuomi 1/6)

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Veckans pressklipp 24-31 maj

07/06/2009 by Ordförande

Det här engagerar EU-väljarna
Arbetslöshet och ekonomisk tillväxt är de två frågor som 57 respektive 52 procent av EU-medborgarna anser att EU-valskampanjerna bör handla om, enligt opinionsundersökningen Eurobarometern. Även inflation och köpkraft hamnar högt upp bland de frågor som intresserar väljarna. Tidigare år har runt en tredjedel av väljarna prioriterat brottsbekämpning, terrorism, migration och kamp mot klimatförändringar, men i den ekonomiska krisens spår har intresset för dessa frågor minskat. (FNB-TT 30/5)

ESF-projektet stöder invandrare
Yrkeshögskolans enhet i Jakobstad är huvudansvarig för ett ESF-projekt, vars mål är att stöda efterfråga och utbud av arbetskraft mellan invandrare och näringsliv i nejden. I projektet utvecklas bl.a. modeller för kompetenskartläggning och komplettering av kunnande samt språkutbildning ordnas. (Mellersta Österbottens yrkeshögskola 30/5)

Saml-kandidat tvingas dra bort valreklam
EU-kandidaten Kai Pöntinens (Saml) valreklam har budskapet att socialbidragen till invandrare ska stoppas. Pöntinens reklamkampanj har redan gått som tv-reklam och tidningsannonser. Nu tvingar Samlingsparitet Pöntinen att dra tillbaka reklamen. Samlingspartiets partisekreterare Taru Tujunen kom på fredagsmorgonen överens med Pöntinen om att reklamen stoppas. Partiet godkänner inte en kampanj som kan uppfattas som rasism. Josefin Torrkulla (Syd-Österbotten 29/5)

Kyrkan sysselsätter minst invandrare
Mest har kyrkan sysselsatt långtidsarbetslösa personer, 35 % av organisationen. Motsvarande siffra för unga som saknar yrkesutbildning är 20 %. Grupperna äldre personer, fysiskt handikappade eller invalider samt psykiskt hämmade eller personer under psykisk rehabilitering har utgjort cirka 15 % inom kyrkans olika organisationer. Utvecklingsstörda personer och invandrare har av kyrkans arbetsgivare anställts minst. (Arbets- och näringsministeriet 28/5)

Kyrklig fristad åt Yosuf Bile
Missionsförsamlingarna i Vasa och Kvevlax har tillsammans med Vasa svenska församling sedan början av maj månad gett sjuttonåriga Yosuf Bile från Somalia en kyrklig fristad. Bile har fått avslag på sin asylansökan här eftersom han redan har asyl på Malta, säger Gunnar Särs. Men som flykting på Malta har han ingen framtid. Nu bor han ensam i ett rum i en kyrka i Vasa. Vänner ser till honom dagligen, men det är som om tiden har stannat. Bile är rädd. (Kyrkpressen 27/5)

Rätten att lära sig svenska
Invandringen innebär en stor potential för det svenska Finland. Situationen är ingalunda ny. De svenska trakterna har genom tiderna tagit emot mänskor från annat håll. Tyskar, valloner, ryssar, ester, judar och svenskar har strömmat in genom hamnarna och vikarna, de finskspråkiga från grannsocknarna.
I Raseborg har drygt 20 fullmäktigeledamöter med Midiya Zahir Hatam (SFP) som första undertecknare lämnat in en motion om att staden ska se till att invandrare också i praktiken själva ska få bestämma vilket språk de vill lära sig. I texten sägs att de flyktingar som senast anlänt till regionen endast getts möjlighet att lära sig finska, ”till skillnad från tidigare tradition”. Problematiken dras till sin spets på orter där svenskan är stark: Är det närmiljön eller finskans dominans i landet som helhet som är det viktiga? (Västra Nyland 27/5)

Kaskö kan få filial för asylsökande
Sedan april bor en del av de asylsökande som kommit till den nya mottagningscentralen i Kristinestad i Kaskö. Nu har Röda korset hört sig för om Kaskö har möjlighet att starta en filial till Kristinestads central. Det finns behov av att ta emot ytterligare 50 asylsökande. (Syd-Österbotten 26/5)

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Evariste Habiyakare disputerade för doktorsgraden

02/06/2009 by Webmaster


Evariste och Peter Naudé
[zoom ]

Evariste, Gerd-Peter
och 100+1 finlandssvenska profiler
[zoom]
Fredagen den 29 maj hade ifisks ordförande, Gerd-Peter Löcke, och Jean d'Amour Banyanga äran att åhöra Evariste Habiyakares disputation för doktorsgraden vid Hanken i Åbo Akademi. Trots många motgångar lyckades Evariste med sin avhandling skapa en referensram för att öka förståelsen och fördjupa analysen av hur en kombination av olika interna och externa resurser ökar företagens konkurrenskraft och på det sättet bidrar till en framgångsrik affärsutveckling i Afrika.

Avhandlingen ”Möjligheter att utveckla handelsutbyte med framgångsrika marknader i Afrika” (A Long Way to the Rainbow Country) togs väl emot opponenten, Prof. Peter Naudé, Manchester Business School, The University of Manchester, Storbritannien, som själv är född i Sydafrika. Som kustos fungerade professor Jan-Åke Törnroos, Åbo Akademi. På doktorsmiddagen på Restaurang Koulu i Åbo berättade Evaristes far bl a hur han körde sonen långa väger genom djungeln till skolan. Cyklandet lönade sig och över 30 personer kunde gratulera både fadern och sonen.

Vi instämmer i gratulationerna. Evariste har gjort ett utmärkt jobb och står som förebild för många afrikanerna som vill utbilda sig på svenska. Lyckönskningar får skickas till evariste.habiyakare(at)haaga-helia.fi

Evariste Habiyakare är född 1965 i Rwanda, Afrika. Han avlade studentexamen 1986 vid Zaza Secondary School, Afrika, Magister Examen (EM) 1995 och Ekonomie Licentiat Examen (EL) 2004 vardera vid Åbo Akademi. Idag jobbar han som lektor i utrikeshandel på Yrkeshögskolan HAAGA-HELIA i Borgå och i Böle.
Uppdaterad: 15/06/2009 21:16

Publicerad i3 Nyheter (RSS)