" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv maj 2009

Integration som demokratiskt mervärde

30/05/2009 by ifiskOge Eneh
Kulturproducente OGE ENEH är pedagogie magister från Helsingfors universitet, född i Nigeria (Biafra) och har bott i Finland sedan1985. Oge vill göra integration till ett demokratiskt värde både in EU och i Finland. Oge är helt på samma linje som ifisk, där hon påpekar att många män och kvinnor med invandrarbakgrund har åstadkommit mycket gott i Finland. Vi behöver arbeta tillsammans för att lyfta fram dessa som exempel i ett mångkulturellt Finlandett eropeiskt Finland som en del av den globala byn.

Som kulturproducent står Oge för flera projekt, bland annat cultural competence, culture diversitycross-cultural team building and communication skills för till exempel Borelias Neste, Nokia, Finlands utrikesministerium samt finska polismyndigheter.

Även i EU vill Oge fortsättningsvis jobba för bättre integration som ett demokratiskt värde: Mångfald innebär att det är bättre för alla" i Finland, Finland i Europa samt ett bättre Europa för alla dess medborgare. Dessutom stöder hon utvecklingen av samarbetsstrategier mellan EU och utvecklingsländer på gräsrotsnivå. Oge har kandidatnummer 128.

Mer om Oge
Uppdaterad: 07/06/2009 12:51

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Veckans pressklipp 15-23 maj

25/05/2009 by Ordförande

Sinnemäki kräver samma arbetsvillkor för invandrare
De grönas ordförande, blivande arbetsministern Anni Sinnemäki betonar att invandrare har rätt till samma lön och samma arbetsvillkor som alla andra. Hon påpekade att det ligger i alla arbetstagares intresse att man tar hänsyn till minoritetsgruppers rättigheter. Sinnemäki betonade också att det är viktigt för invandrare att kunna finska. (FNB 23/05)

Oenigt om kvinna i EU-toppen
Finland bör ställa upp både en man och en kvinna som kandidat för EU-kommissionen, tycker de flesta enligt Hbl:s kandidattest. Men åsikterna är delade inom partierna. De Grönas Umayya Abu-Hanna vill dessutom att andelen invandrare i EU-länderna bör synas när komissionärsposter och andra viktiga uppdrag delas ut. (HBL 23/5)

Mat och prat i världens by
Stadsfestivalen Världen i byn i Helsingfors ger världens chans att gå och nöta sina åsikter mot andras - eller kanske att få träffa en livslevande invandrare med åsikter om samhället vi delar med varandra. (HBL 23/05)

Rekordstor inflyttning i fjol
Recessionen har gjort att färre personer flyttar till Finland. Antalet började sjunka i början av året. Förra året flyttade däremot rekordmånga människor till Finland. Då kom det 29100 personer, vilket är det största antalet under Finlands tid som självständigt land. Nettoinflyttningen var närmare 15500 personer. (FNB 20/5)

Invandringen som demografisk utmaning
I Finland har den svenskspråkiga befolkningen traditionellt haft en öppen attityd till omvärlden. I ett läge när invandringen allt mer ökar är det naturligt att invandrare ges möjlighet att lära sig svenska och ta del av finlandssvensk kultur. Invandringen är en demografisk utmaning för finlandssvenskarna, inte minst i huvudstadsregionen. Kommunerna får ett extra anslag för att ta emot flyktingar och asylsökande. (Svenska Yle 20/05)

Invandrarna kan säkra isflaket
Intresset för den svenska kulturen och det svenska språket är stort bland unga och välutbildade invandrare i huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors. Det visar en undersökning som tankesmedjan Magma har låtit göra i samarbete med tidningen Helsinki Times. Många invandrare ser svenskan som en språngbräda till viktiga sociala kontakter och affärsmöjligheter. Klart över hälften av de tillfrågade vore intresserade att lära sig svenska och ännu fler, 67 procent, uppger sig vara redo att lära sig svenska om det kan underlätta deras karriär i Finland. Därmed har teorin om den smältande isflaket blir ovidkommande om finlandsvenskarna anammar idén om att den svenska tillväxten finns utanför det strikt svenska. (Magma, Kenneth Myntti, 20/05)

Rätta munnen efter matsäcken
Harry Lindroos och Ralf Valkeapää, tidigare småföretagare från Lovisa, tycker att invandrare bör slussas in i arbetslivet, dock inte så att inhemska arbetssökande med gammal hemortsrätt i hemlandet blir förbigångna av invandrare. Detta ställer stora krav på immigrationsmyndigheterna i sin helhet. Enligt dem vore det kanske skäl att lyssna på de kritiska röster som har höjts. All kritik är inte populism.
HBL 18/05

Svenska folkpartiet
Svenska folkpartiet kräver i den allmänpolitiska resolutionen, som den 103:e partidagen i Helsingfors den 16-17 maj godkände, att ”åtgärder som stöder sysselsättning, integration av invandrare, företagande, export och landets konkurrenskraft måste prioriteras när statsrådet i höst omfördelar 200 miljoner av budgetmedlen”. (sfp.fi 17/05)

Auli Mantila filmar i Sverige
Auli Mantila spelar in sin nästa film i Sverige. Kulankaivajat skall filmen heta och den handlar om syskonen Krista och Kaius som är invandrare och sysselsatta inom den grå zonen. Filmen spelas in 2010, med flera svenska skådespelare i rollerna.
HBL 17/05

Flaskhalsar för flyktingar
Kommunernas inställning är det största hindret för en smidig och snabb integrering av flyktingar, anser man på Inrikesministeriet. Integreringen av flyktingar bromsas fortfarande av flera flaskhalsar, framförallt av att kommunerna inte tar emot tillräckligt många flyktingar. (Svenska YLE 15/05)

Partierna uppmanas engagera invandrare
De politiska partierna borde bekanta sig närmare med invandrarnas vardag och få invandrarna med i det politiska beslutsfattandet, i stället för att bara diskutera invandring som fenomen, påpekar minoritetsombudsman Johanna Suurpää i en intervju för Svenska YLE. (Svenska YLE 15/05)

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Årets föreningsfestival i Vasa

24/05/2009 by Webmaster


Gerd-Peter Löcke och Muharrem Miftari

Årets "Finlandssvensk Föreningsfestival" hålls i höst i Vasa. Det årligen återkommande evenemanget "Finlandssvensk Föreningsfestival" startade i Åbo 2005 och YLE’s tv-nytt lade speciellt märke till I-Fisk’s monter. TV-nytt intervjuade Rwanda-gruppens representant Seth Ndayishimye. 2008 hade vi för första gången äran att delta i Föreningsfestivalens invigningsfest i Helsingfors. Även i Vasa har vi deltagit tidigare.

Ruandagruppen i Åbo 2005

En av årets målsättningarna med evenemanget är att erbjuda deltagarna möjlighet att utbyta idéer och knyta kontakter. Och som varje år ordnas olika föreläsningar och workshoppar.

Som arrangör för festivalen står Finlandssvensk festivalförening r.f. De praktiska arrangemangen sköts av SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund) medan Svenska kulturfonden står för finansieringen. Föreningsfestivalen ordnas den 11-12 september.

Självklart att ifisk även i år ska delta. Programmet finns redan i huvudet och ska finslipas under sommaren.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Att vara eller inte vara

07/05/2009 by Ordförande


Gerd-Peter Löcke
Enligt Gunnar Hiléns inlägg EU och den fria viljan är EU ett i raden av europeiska försök att hålla ihop ett gäng av sinsemellan högst oliktänkande länder och sträva mot ett gemensamt uppsatt mål av fred och social och ekonomisk välfärd. Finlands regering har nu som mål att alla nordiska länder, länderna på västra Balkan samt Turkiet ska ingå i EU år 2020. Enligt regeringen accepterar EU:s närmaste grannar redan nu de viktigaste europeiska normerna och ser emot en marknad som utsträcks till grannskapet.

Finlands regering ser EU som världens ledande kompetensområde vad som gäller grundläggande forskning när det gäller att tillämpa kunskap. Detta område är då ett lockande område för arbetskraftsinvandring med ett så enhetligt asylsystem som möjligt. För en EU-medborgare ska det även vara lika lätt att röra sig inom unionen från ett land till ett annat som det är att resa inom sitt eget land. Enligt regeringen är EU 2020 en sammansvetsad global aktör som talar med en röst i alla viktiga världspolitiska frågor och är en viktig garant för internationell säkerhet samt en effektiv aktör i fråga om krishantering.

Regering betonar vikten av att man agerar i ett tidigt skede. ”Ordet är alltså vilja”, skrev Gunnar. Vägen från ordet till agerandet är dock lång, som vi blattar kan konstatera i vårt dagliga liv, i synnerhet i en tid av ekonomisk osäkerhet. Och när regeringen ändå vill framhäva de specifika förhållanden som råder i Finland, så för vi frågor oss: ”Att vara, eller inte vara” för ett sammansvetsad EU.
Uppdaterad: 07/05/2009 22:04

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Gerd-Peter Löcke ledde Folkhälsans första mansfrukost

07/05/2009 by ifisk
[zoom]
Knyt nya manskontakter över en kopp kaffe. Det är tanken bakom Mansfrukost, Folkhälsans nya forum för män som har behov av att prata av sig i sällskap av andra män. Ytterligare en gång har blattar lyckats med en initiativ som kommer att hitta sin plats i Svenskfinland. Via regelbundna mansträffar ska deltagarna kunna bygga upp ett större socialt nätverk som stöd i vardagen.

Gerd-Peter jobbar själv för Folkhälsans barnvårdenhet och är medlem i föreningen Folkhälsan i Botbyregionen, en lokal folkhälsanförening med ett 60-tal medlemmar. Föreningen har levt på sparlåga de senaste åren, men vill igen blomstra upp. Bland blattar fanns redan länge längtan efter en sprit- och rökfri träff för prat man till man. Och Folkhälsan är den institution som kanske har de bästa förutsättningar att förverkliga det nya forumet.

Många känner till Folkhälsans Lucia och äldre-/serviceboende. Men Folkhälsan har även ett eget projekt kring pojkar, alkohol och mansrollen. ANTON är ett alkoholförebyggande projekt med finlandssvenska pojkar i åldern 11-16 år som främsta målgrupp.

Också ifisk oroar sig för hur män mår, att de kanske inte riktigt hittar sin plats i samhället, att många har problem med alkoholen och att självmordskvoten är tre gånger högre hos män än hos kvinnor. Därför vill vi ge allt vår stöd till Folkhälsans nya forum för män.

Välkommen med i Folkhälsans föreningsverksamhet.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)