" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv juli 2011

Att bli tolerant i en intolerant värld

30/07/2011 by Mediaklipp

I takt med att gärningsmannens motiv för tragedin i Norge börjar klarna påbörjas processen att utreda vilka samhällsfenomen som kan skapa en dylik person.

Intolerans finns inte bara hos Sannfinländare och högerextrema. Det finns en viss grad av intolerans hos oss alla. Det är en väldigt mänsklig egenskap att vara rädd eller misstänksam mot sådant man upplever som annorlunda, men man får inte låta sig styras av sina rädslor. Om man är medveten om sina fördomar kan man också inse det ologiska i dem.

Intolerans i alla former måste bekämpas. Vi kan helt enkelt inte tillåta det i samhället. Det spelar sedan ingen roll om intoleransen baseras på etnicitet, religion, ideologi, sexualitet eller annat. Det första steget mot ett tolerantare samhälle kunde vara insikten att inget folk är bättre än ett annat, ingen religion är "den enda rätta tron", ingen ideologi har svar på alla frågor.

Vi har alla ett ansvar att ta här. Ett ansvar att skapa ett samhälle där alla accepteras och tillåts vara delaktiga på lika villkor. Vi bör lära oss att vara toleranta mot allt utom intolerans. Daniel Nissén, Syd-Österbotten

Läs mera

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Populisternas delansvar

30/07/2011 by Mediaklipp

Så här går det då populistiska, mer eller mindre rasistiska partier legitimerar hat mot medmänniskor. På Facebook drog jag en parallell till den ultragröna fundamentalisten Pentti Linkola, som för flera år sedan i tv sade att det skulle kännas gott om någon skulle förverkliga hans önskan om att reducera mänskligheten med våld. Det var ju inget annat än en uppmaning till massmord, som av någon kunde tas bokstavligt.

Och från populistpartiers mindre nogräknade aktivister har den norske massmördaren redan fått uttalade sympatier, åtminstone av en italiensk Lega Nord-MEP och en fransk lokalpolitiker från Front National. Någonstans ifrån hade han fått uppfattningen att hans världssyn är helt legitim. Han har ju erkänt massmorden, men sjukt nog inte att de vore något brott.

Populisterna avslöjar sitt allra fulaste tryne.

Björn Månsson, generalsekreterare för svenska riksdagsgruppen i HBL

Läs mera

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Trycket på Halla-aho ökar

30/07/2011 by Mediaklipp

Ordföranden för Finlands svenska socialdemokrater Steven Frostdahl säger att det är helt klart att Sannfinländarnas Jussi Halla-Ahos uttalanden och skriverier baserar sig på nazistiskt påverkad retorik, och att det är det som har fått SDP att reagera. Svenska Yle

Läs mera

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

"Politiker måste ta ansvar"

29/07/2011 by Mediaklipp

Efter tragedin i Norge har diskussionen här hemma nu också riktats mot invandringspolitiken. Bland annat vill inrikesminister Päivi Räsänen se över invandringslagen.

Det är helt ofattbart att hon tror att det här är en invandringspolitisk fråga, säger Jussi Förbom som är fristående journalist och ordförande för Amnesty International i Finland.

Politiker borde alltså ta större ansvar för hur de talar om invandring. Ett stort problem enligt Förbom, är att man inte talar om invandrare som människor, utan tar distans. I stället talar man om mängder och statistik, och hur det finländska systemet kan klara av vissa invandrarmängder. Människan hamnar i skuggan. Svenska Yle / nyheter

Läs mera

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Arhinmäki fördömer allt hatiskt tal

26/07/2011 by Mediaklipp

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki (VF) säger att man i samhället kraftigare måste ingripa mot hatiskt tal. Arhinmäki skriver i sin blogg att diskussionen som förs på internet också återspeglas på gatorna.

–Folk talar om invandrare med ett språk som ingen skulle ha accepterat för bara några år sedan.

Arhinmäki anser att man inte borde se tragedin i Norge som endast "en attack av en ensam och sinnessjuk person". Enligt honom måste alla själva vara med och motarbeta de strömningar som fungerar som fnöske och inspiration för illdåd. Österbottens tidning

Läs mera

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Festivalen 2011

07/07/2011 by ifisk

Festival 2011 Föreningsfestivalen 2011 närmar sig. Festivalen finns till för att erbjuda finlandssvenska föreningar en mötesplats för kunskap, utbyte av tankar, inspiration och informationsspridning samt för nå ut till en bred allmänhet. Temat för årets föreningsfestival, den 2-3 september i Åbo, är integration, generation och jämställdhet.

Med i programmet bl a Emina Arnautovic som talar kring Integrering - inte bara språk. Hon är född i Bosnien och Hercegovina, bor i Närpes sedan 18 år och är medlem i bl a De nyas råd. Enligt Emina behöver en person för att känna sig trygg i samhället uppfylla tre villkor: ett behov och viljan att utvecklas, en stark egen identitet och till sist lära sig det nya språket.

Dessutom talar Troed Troedson om hur vi ska förhålla oss till framtiden eller framhålla förr i tiden. Alexandra Pascalidou föreläser om lönsamhet i olikhet och människovärdets variationer och Jonas Hassen Khemiri om tal versus tystnad.

Det finns ännu lediga platser i de olika arbetsgrupperna. Anmäl dig dock snabbt. Om du vill medverka aktivt vid IFISK:s tält, kontakta gärna ordföranden Gerd-Peter Löcke, info@ifisk.net. Arbetsgruppen kan stå för alla dina kostnader ifall du bor i dubbelrum och använder dig av festivalens gratis transport. Kom ihåg att anmälan (i ditt eget namn) är bindande. Närmare uppgifter på festivalens hemsida.

Rwandagruppens dans- och sångförevisning

Föreningsfestivalen arrangerades första gången år 2005 i Åbo.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Arbetspension på samma villkor som för finländare

01/07/2011 by ifisk

I Finland ger arbetspensionen arbetstagaren och företagaren trygghet med tanke på ålderdom, arbetsoförmåga, arbetslöshet eller familjeförsörjarens död. Pensionsskyddet består av förvärvsbaserad pension och bosättningsbaserad folkpension. En utlänning som arbetar i Finland tjänar in pension enligt finsk lagstiftning på samma sätt som en finländare.

Folkpension kan beviljas 16 år fyllda personer som är bosatta i Finland. Full folkpension kan man få endast om man inte alls får arbetspension eller om arbetspensionen understiger en viss inkomstgräns. Ju större arbetspensionen är, desto mindre blir folkpensionen. Många arbetspensionstagare får ingen folkpension över huvudtaget.

Läs mer om ditt pensionsskydd på FPA:s hemsida

Publicerad i8 Samhälle (RSS)

Vi vill göra skillnad - därför skriver vi

01/07/2011 by Mediaklipp

Ibland tänker jag att det är en nåd. Jag försöker att skriva ikapp mig själv. Den som inte talar är död. Den som inte skriver ställer sin plats till förfogande, säger Kristian Lundberg.

Statistiska Centralbyrån har precis offentliggjort sin nya rapport om barnfattigdom. Av Sveriges knappt två miljoner barn lever cirka 230.000 inom gränserna för fattigdom. Det är en tidig morgon nu. Malmö. Hemstaden. Hamnstaden. Man får inte försumma sitt uppdrag. Det är också den existentiella nödvändigheten som jag saknar i den samtida litteraturen, i den samtida kritiken. Ängsliga positioneringar.

Varför skriver man? För att man vill tala. Man vill göra skillnad. Man vill definiera världen. Ditt Delblanc-citat är lika aktuellt nu som då. Det är beklämmande. Jag kan inte säga annat. Ändå. Man fortsätter. Man sätter sig ner varje dag och fortsätter sitt skrivande, skjuter iväg en pil och hoppas på att den i dag eller i morgon kommer att finna sitt mål. Vasabladet / Kristian Lundberg

Läs hela artikeln Vasabladets hemsida

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)