Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arbetspension på samma villkor som för finländare

01/07/2011 av ifisk

I Finland ger arbetspensionen arbetstagaren och företagaren trygghet med tanke på ålderdom, arbetsoförmåga, arbetslöshet eller familjeförsörjarens död. Pensionsskyddet består av förvärvsbaserad pension och bosättningsbaserad folkpension. En utlänning som arbetar i Finland tjänar in pension enligt finsk lagstiftning på samma sätt som en finländare.

Folkpension kan beviljas 16 år fyllda personer som är bosatta i Finland. Full folkpension kan man få endast om man inte alls får arbetspension eller om arbetspensionen understiger en viss inkomstgräns. Ju större arbetspensionen är, desto mindre blir folkpensionen. Många arbetspensionstagare får ingen folkpension över huvudtaget.

Läs mer om ditt pensionsskydd på FPA:s hemsida

8 Samhälle (RSS)