" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv april 2012

Kulturförening med klart syfte

30/04/2012 by Tanja Ljungqvist

Svensk rysk föreningen i Finland har råkat ut för blåsväder eller rent av en storm. I dag har vi en situation, då alla tolv år av det trevliga, fina och viktiga förmörkas av en smutsig skugga.

Tanja Ljungqvist Jag har för avsikt att försöka ge en klar bild av vad som har varit föreningens verksamhetsområde. Grundandet av föreningen var ett naturligt svar på efterfrågan för dem som var finlandssvenskar och som talar eller vill tala ryska och lära sig mer om den ryska kulturen och för de ryskspråkiga som var eller velat komma in in det finlandssvenska samhället
En rad intressanta människor i olika åldrar har ingått i styrelsen genom åren och varit med om att ordna allt från stora projekt som till exempel S:t Petersburgs 300-års jubileum till barnklubbar, resor, kultur- och litteraturkvällar, teater, språk och mycket mer. Under dessa evenemang har vi fått bevittna att de som kom till Finland för cirka 100 år sedan har mycket att berätta för oss ”nya”, att litteraturen, sången och musiken förenar och berör till tårar, att grillfester vid stranden ger oss en känsla av förståelse, gemenskap och trygghet.
Jag har för avsikt att försöka ge en klar bild av vad som har varit föreningens verksamhetsområde. Grundandet av föreningen var ett naturligt svar på efterfrågan för dem som var finlandssvenskar och som talar eller vill tala ryska och lära sig mer om den ryska kulturen och för de ryskspråkiga som var eller velat komma in in det finlandssvenska samhället.
En rad intressanta människor i olika åldrar har ingått i styrelsen genom åren och varit med om att ordna allt från stora projekt som till exempel S:t Petersburgs 300-års jubileum till barnklubbar, resor, kultur- och litteraturkvällar, teater, språk och mycket mer. Under dessa evenemang har vi fått bevittna att de som kom till Finland för cirka 100 år sedan har mycket att berätta för oss ”nya”, att litteraturen, sången och musiken förenar och berör till tårar, att grillfester vid stranden ger oss en känsla av förståelse, gemenskap och trygghet.
Jag har för avsikt att försöka ge en klar bild av vad som har varit föreningens verksamhetsområde. Grundandet av föreningen var ett naturligt svar på efterfrågan för dem som var finlandssvenskar och som talar eller vill tala ryska och lära sig mer om den ryska kulturen och för de ryskspråkiga som var eller velat komma in in det finlandssvenska samhället.
En rad intressanta människor i olika åldrar har ingått i styrelsen genom åren och varit med om att ordna allt från stora projekt som till exempel S:t Petersburgs 300-års jubileum till barnklubbar, resor, kultur- och litteraturkvällar, teater, språk och mycket mer. Under dessa evenemang har vi fått bevittna att de som kom till Finland för cirka 100 år sedan har mycket att berätta för oss ”nya”, att litteraturen, sången och musiken förenar och berör till tårar, att grillfester vid stranden ger oss en känsla av förståelse, gemenskap och trygghet.

Tanja Ljungqvist
Föreningens initiativtagare och tidigare ordförande


Publicerad i3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)

Grävande journalistik anlitar privat ”mötesprotokoll”

27/04/2012 by Ordförande

Ett bevis på att det politiska klimatet blir allt hårdare även i Svenskfinland finns nu i Finlands ledande dagstidning Hufvudstadsbladet. HBL från 24.4 beskrev redan på sin framsida i tydliga ord hur Svensk-ryska föreningsmöte i början av april slutade i kaos. Enligt tidningen har den nyvalda ordföranden Ilya Spiegel anmält sin företrädare för misshandel. I sin tur lär en tidigare styrelsemedlem ha anmält Ilya Spiegel för ekonomiska oegentligheter.

IlYa Spiegel   När en förening med låg profil sitter på kring 14 000 euro kapital så är det rätt så naturligt att den väcker olika gruppers intresse. När dock en så känd reporter som Staffan Bruun publicerar med stora rubriker att jag med våld för fram en SFP-kandidat som är brottsanmäld blev det nog tid för mig att ingripa. Att blanda in ett helt parti och mig som person i interna föreningsfejder känns ju allt annat än trevligt (HBL 25.4). I synnerhet när notisen hänvisar till ickeexisterande protokoller och till självklara mötesprocesser.
Efter jag hade konfronterad redaktionen med de grovt felaktiga påståendena korrigerade tidningen händelserna den 25 april med hänvisning till att utdraget ur Svenska folkpartiets Helsingforskrets årsmötesprotokoll från den 14 april som publicerades i Hbl 25.4 inte härstammar från det officiella protokollet. Senast i det här skedet är det nog skäl att även fundera över de källor redaktionen anlitat i hela den journalistiska processen.

Jag undrar också vem annars än en närvarande delegat kan ha gett felaktiga uppgifter från årsmöte? I så fall måst det ju finnas åtminstone en representant i partiet som nog tolererar invandrare i allmänhet, men kanske inte riktigt på sin egen bakgård. Dessutom är ett personval alltid en sluten omröstning.
Omröstningen visade dock klart att ett flertal partirepresentanter är fortfarande av den åsikt att ”mångfalden i staden (och i partiet) kommer att öka och att därför behövs nya politiska åtgärder för att bygga ett tolerant samhälle som tar vara på kompetensen av helsingforsare med olika kulturella bakgrunder”.

Det är allt den inflammerade diskussionen handlar om. Den handlar i första hand om delaktigheten i beslutfattandet. Och det är den punkten en grävande journalistik ska koncentrera sig på i första hand.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Citat ur det ICKE EXISTERANDE årsmöteprotokollet Den rättade versionen av händelserna
”Vid valet av kretsstyrelse tvingandes möte förrätta sluten omröstning då Gerd-Peter Löcke hotade att avsäga sig alla sina förtroendeuppdrag i partiet och sin kommunalvalskandidatur ifall inte Ilya Spiegel från Multikulturellt Finland inväljs i kretsstyrelsen. Löcke motiverade sitt hot med uppfattningen om att SFP är ett främlingsfientligt parti ifall kretsstyrelsen inte utser Spiegel till medlem i kretsstyrelsen.” Utdraget ur Svenska folkpartiets Helsingforskrets årsmötesprotokoll från den 14 april som publicerades i Hbl 25.4 härstammar inte från det officiella protokollet, har det visat sig.
(Gerd-) Peter Löcke säger att referatet av vad han sade på årsmötet bara delvis är korrekt. – Jag sade att om Helsingforskretsen inte i sin styrelse har en invandrarrepresentant så förlorar man all trovärdighet som ett mångkulturellt parti inför kommunalvalet. Jag hotade verkligen lämna mina poster om en sådan representant inte skulle inväljas i styrelsen och jag var kritisk till att valberedningen inte hade beaktat den ståndpunkten. – I ett tidigare skede hade jag föreslagit valberedningen att Ilya Spiegel kunde vara den mångkulturella representanten i kretsstyrelsen. Jag sade då att han är villig, lämplig och kunnig. Men på mötet nämnde jag inga namn utan underströk bara att minst en i styrelsen måste ha invandrarbakgrund, berättar Löcke. Hbl beklagar att utdraget presenterades som ett mötesprotokoll då det uppenbarligen bara var frågan om ett privat diskussionsreferat.

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Ann Sandelin ordförande för ny finlandssvensk förening

22/04/2012 by Gerd-Peter Löcke

Föreningen Finlandssvenskt samarbetsforum, som initierats av bland annat minister Pär Stenbäck ska förverkliga alla de strategier som Magma, Folktinget och stiftelser tänker ut, lobbar för och finansierar.

Ann Sandelin Nu sätter den nya finlandssvenska föreningen i gång med Ann Sandelin som ordförande. Sandelin är för tillfället Svenska kulturfondens ombudsman i Borgå. Samarbetsforumet ska enligt stadgarna "främja samverkan mellan finlandssvenska institutioner, identifiera nya verksamhetsformer i syfte att stärka det svenska språkets ställning i Finland och i samarbete med lämpliga institutioner söka omsätta angelägna initiativ i konkret handling."

Ett samarbetsforum som i synnerligen är intressant för en arbetsgrupp som IFISK. Hittills har föreningen varit med i att starta ett rysk-svenskt dagis i Helsingfors. Att föreningen förlorade sin verksamhetsledare Jan D. Oker-Blom innan den riktigt satte i gång med arbete återspeglar dock dilemman Svenskfinland står inför. Uppdragen i ankdammen är knappast ekonomiskt lockande för en högutbildad person som får bättre erbjudanden på den fria världsmarknaden.

Ännu okänt är vad det nya samarbetsforums uppdrag kommer att vara och om det går att utnämna sig själv till att förverkliga finlandssvenska strategier. I detta skede kan jag endast gratulera min ”FB-vän” till utnämningen samtidigt vi gärna står till förfogandet med lyckandet av uppdraget.

YLes intervju med Ann Sandelin finns här:

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Är vi invandrare nyttiga idioter?

20/04/2012 by ifisk

Café Freden och IFISK ordanade en gemensam diskussionskväll om invandrare och mångkultur på Fredshemmet i Helsingfors. Inledare var Marianne Lydén och Marcus Floman. Arbetsgruppens ordförande Gerd-Peter Löcke ledde ordet.

Café Freden  I bakgrunden gör Fredrik Therman anteckningar.

Nere fvth:
MarcusFloman, Gerd-Peter Löcke, Marianne Lydén.

Ett par dussin ivriga deltagare fyllde Fredshemmet då Gerd-Peter Löcke, ordförande för Ifisk, intervjuade journalisterna Marianne Lydén, Hbl, och Marcus Floman, Ny tid. Diskussionen gällde rasismen i Finland och utgick närmast från Lydéns bok Jag är inte rasist. Jag vill bara ha främlings¬fientliga röster.

Panelen berörde några viktiga frågor. Ekonomisk depression tycks vara grogrunden till rasism. Speciellt mediernas roll väckte många synpunkter. I synnerhet de sociala medierna med hatskrifter och anonyma tyckare ger obehagligt intryck, tyckte många. Däremot kunde journalister i seriösa medier synliggöra rasismen tydligare. Vilka är rasister och varför? Och om mänskan har ett värde så kan det i alla fall inte mätas – allra minst i euro. Alla har vi mänskovärde och bör visas respekt.

En hel del känslor väckte frågan om finlandssvenska. Är vi/de mindre rasistiska? Det ansågs vara lättare att vara tolerant i Eira än i Nordsjö, men rasismen är mindre i områden där det finns mycket invandrare, som man lär känna.

Flera invandrare från Danmark, Ryssland, Sverige. Tyskland och Afrika deltog i diskussionen och framförde önskemål om mer omfattande språkundervisning ikampen mot rasism – i både finska och svenska.
- Det var ett givande tillfälle, som gav insikter och styrka för att motarbeta rasismen i vardagen och politiken, resumerade arrangören Fredrik Therman.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)