Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Grävande journalistik anlitar privat ”mötesprotokoll”

27/04/2012 av Ordförande

Ett bevis på att det politiska klimatet blir allt hårdare även i Svenskfinland finns nu i Finlands ledande dagstidning Hufvudstadsbladet. HBL från 24.4 beskrev redan på sin framsida i tydliga ord hur Svensk-ryska föreningsmöte i början av april slutade i kaos. Enligt tidningen har den nyvalda ordföranden Ilya Spiegel anmält sin företrädare för misshandel. I sin tur lär en tidigare styrelsemedlem ha anmält Ilya Spiegel för ekonomiska oegentligheter.

IlYa Spiegel   När en förening med låg profil sitter på kring 14 000 euro kapital så är det rätt så naturligt att den väcker olika gruppers intresse. När dock en så känd reporter som Staffan Bruun publicerar med stora rubriker att jag med våld för fram en SFP-kandidat som är brottsanmäld blev det nog tid för mig att ingripa. Att blanda in ett helt parti och mig som person i interna föreningsfejder känns ju allt annat än trevligt (HBL 25.4). I synnerhet när notisen hänvisar till ickeexisterande protokoller och till självklara mötesprocesser.
Efter jag hade konfronterad redaktionen med de grovt felaktiga påståendena korrigerade tidningen händelserna den 25 april med hänvisning till att utdraget ur Svenska folkpartiets Helsingforskrets årsmötesprotokoll från den 14 april som publicerades i Hbl 25.4 inte härstammar från det officiella protokollet. Senast i det här skedet är det nog skäl att även fundera över de källor redaktionen anlitat i hela den journalistiska processen.

Jag undrar också vem annars än en närvarande delegat kan ha gett felaktiga uppgifter från årsmöte? I så fall måst det ju finnas åtminstone en representant i partiet som nog tolererar invandrare i allmänhet, men kanske inte riktigt på sin egen bakgård. Dessutom är ett personval alltid en sluten omröstning.
Omröstningen visade dock klart att ett flertal partirepresentanter är fortfarande av den åsikt att ”mångfalden i staden (och i partiet) kommer att öka och att därför behövs nya politiska åtgärder för att bygga ett tolerant samhälle som tar vara på kompetensen av helsingforsare med olika kulturella bakgrunder”.

Det är allt den inflammerade diskussionen handlar om. Den handlar i första hand om delaktigheten i beslutfattandet. Och det är den punkten en grävande journalistik ska koncentrera sig på i första hand.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Citat ur det ICKE EXISTERANDE årsmöteprotokollet Den rättade versionen av händelserna
”Vid valet av kretsstyrelse tvingandes möte förrätta sluten omröstning då Gerd-Peter Löcke hotade att avsäga sig alla sina förtroendeuppdrag i partiet och sin kommunalvalskandidatur ifall inte Ilya Spiegel från Multikulturellt Finland inväljs i kretsstyrelsen. Löcke motiverade sitt hot med uppfattningen om att SFP är ett främlingsfientligt parti ifall kretsstyrelsen inte utser Spiegel till medlem i kretsstyrelsen.” Utdraget ur Svenska folkpartiets Helsingforskrets årsmötesprotokoll från den 14 april som publicerades i Hbl 25.4 härstammar inte från det officiella protokollet, har det visat sig.
(Gerd-) Peter Löcke säger att referatet av vad han sade på årsmötet bara delvis är korrekt. – Jag sade att om Helsingforskretsen inte i sin styrelse har en invandrarrepresentant så förlorar man all trovärdighet som ett mångkulturellt parti inför kommunalvalet. Jag hotade verkligen lämna mina poster om en sådan representant inte skulle inväljas i styrelsen och jag var kritisk till att valberedningen inte hade beaktat den ståndpunkten. – I ett tidigare skede hade jag föreslagit valberedningen att Ilya Spiegel kunde vara den mångkulturella representanten i kretsstyrelsen. Jag sade då att han är villig, lämplig och kunnig. Men på mötet nämnde jag inga namn utan underströk bara att minst en i styrelsen måste ha invandrarbakgrund, berättar Löcke. Hbl beklagar att utdraget presenterades som ett mötesprotokoll då det uppenbarligen bara var frågan om ett privat diskussionsreferat.

2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)