Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Är vi invandrare nyttiga idioter?

20/04/2012 av ifisk

Café Freden och IFISK ordanade en gemensam diskussionskväll om invandrare och mångkultur på Fredshemmet i Helsingfors. Inledare var Marianne Lydén och Marcus Floman. Arbetsgruppens ordförande Gerd-Peter Löcke ledde ordet.

Café Freden  I bakgrunden gör Fredrik Therman anteckningar.

Nere fvth:
MarcusFloman, Gerd-Peter Löcke, Marianne Lydén.

Ett par dussin ivriga deltagare fyllde Fredshemmet då Gerd-Peter Löcke, ordförande för Ifisk, intervjuade journalisterna Marianne Lydén, Hbl, och Marcus Floman, Ny tid. Diskussionen gällde rasismen i Finland och utgick närmast från Lydéns bok Jag är inte rasist. Jag vill bara ha främlings¬fientliga röster.

Panelen berörde några viktiga frågor. Ekonomisk depression tycks vara grogrunden till rasism. Speciellt mediernas roll väckte många synpunkter. I synnerhet de sociala medierna med hatskrifter och anonyma tyckare ger obehagligt intryck, tyckte många. Däremot kunde journalister i seriösa medier synliggöra rasismen tydligare. Vilka är rasister och varför? Och om mänskan har ett värde så kan det i alla fall inte mätas – allra minst i euro. Alla har vi mänskovärde och bör visas respekt.

En hel del känslor väckte frågan om finlandssvenska. Är vi/de mindre rasistiska? Det ansågs vara lättare att vara tolerant i Eira än i Nordsjö, men rasismen är mindre i områden där det finns mycket invandrare, som man lär känna.

Flera invandrare från Danmark, Ryssland, Sverige. Tyskland och Afrika deltog i diskussionen och framförde önskemål om mer omfattande språkundervisning ikampen mot rasism – i både finska och svenska.
- Det var ett givande tillfälle, som gav insikter och styrka för att motarbeta rasismen i vardagen och politiken, resumerade arrangören Fredrik Therman.

3 Nyheter (RSS)