" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv februari 2012

Samhälle

26/02/2012 by ifisk

På de här sidorna hittar du information om viktiga händelser i samhället. Du kan till exempel läsa om den nya integrationslagen, om regeringspropositioner eller om inrikesministeriets, migrationsverkets, polisens och statsrådets information.

Finlands grundlag

Lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Publicerad i8 Samhälle (RSS)

Crackdown årets uttryck 2011

26/02/2012 by ifisk

Organisationen Journalister utan gränser har gett ut sin årliga jämförande statistik sedan 2002. Finland fortsätter att tillsammans med Norge toppa listan på länderna med den största pressfriheten.

Den största pressfriheten Crackdown (ungefär” kraftåtgärder” eller ”att slå ner genom våld”) var årets uttryck 2011. Aldrig förut var tillgång till information så stark förknippad med demokrati som nu. Aldrig förut hade journalister genom sina reportage förargat demokratins fiender lika mycket som 2011 och aldrig förut hade mediecensuren och fysiska repressalier varit ett så allvarligt hot mot journalister som ifjol.

Enligt rapporten utsätts icke-statliga medier i många länder för allt hårdare kontroll. Organisationen oroar sig särskilt över den ökande mediecensuren i arabländerna samtidigt som de sociala mediernas vikt i informationsgången ökar.

Finland toppar listan

I EU-länderna har pressfrihet minskat framför allt i Bulgarien (80:e plats), Grekland (70:e) och Italien (61:a). Med Finland och Norge toppas listan på länderna med den största pressfriheten av två nordiska representanter. Sverige i sin tur har fallit från delad första plats till tolfte som följd av ett större antal faktorer i jämförelsen för att bättre få fram skillnader länderna emellan.

I Afrika går det bra för Cap Verde (9:e) och Namibia (20:e) medan det enda arablandet som förbättrade sin ställning på listan är Tunisien på plats 134. Syrien är bottennoterat tillsammans med bland annat Kina, Nordkorea och Iran. Tyskland hittas på plats 16, USA på plats 57 och Ryssland på plats 142.

Listan i sin helhet med mycket detaljerad info hittar du på Journalister utan gränsers hemsida (engelskspråkig). Press Freedom Index 2011-2012

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Språket döljer besluten

25/02/2012 by Gunnar Hilén

Gunnar Hilén Både i Sverige och Finland är regeringen duktiga på att nu svepa in beslut i ett språk som inte alla ska förstå. ”Det är inte lite människoför¬akt bakom det nya språkbru-ket”, tycker Gunnar Hilén.

Med tidens gång förändras saker. Så även språket. Det betyder dock inte alltid till det bättre. Till det mer tydliga ... mer med verkligheten eller de politiska besluten överens¬stämmande. Nej, det kan vara tvärtom. Anmärkningsvärda beslut kräver, tycker många, ett språk som döljer de svåraste konsekvenserna av besluten.

Både i Sverige och Finland är regeringarna duktiga på att nu svepa in beslut om nedskärningar, åtstramningar och så kallade strukturförändringar i ett språk som det är meningen att inte alla ska förstå.

Finlands statsminister Jyrki Katainen säger, ett par dagar efter stygnen i pannan, att för att rädda välfärden måste landet strama åt och gå igenom just "strukturomvandlingar".

Varför det? Det enda som behövs för att "rädda" välfärden är väl att bevara den. Men det är just det som inte görs. Det behövs ingen expertis för att notera att det blir allt svårare att få god närservice. Är det inte det som är välfärd? Har jag fattat alldeles galet? Ett postkontor vet man snart inte vad det är, att hitta en bank med personlig service, en bankomat (som fungerar), en R-kiosk, ett bibliotek öppet varje dag, en hälsovårdscentral som ger tider och vård på svenska. Listan kan göras hur lång som helst på tjäns¬ter som monteras ned. Det är strukturomvandling. En försämring och inte ett bevarande av välfärden.

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt tycker att gamlingarna stiger åt sidan för tidigt från arbetslivet -och låter pensionspengarna falla ut - så då föreslår han, för att rädda välfärden, att vi ska jobba till 75-årsdagen. Att barn och illamående eller arbetslösa unga tas om hand av samhället i en allt snab¬bare takt, för att föräldrarna går på knäna och inte orkar se sina barn, ja det är en an¬nan femma tycker han.

Det är inte lite människoförakt bakom det nya språkbruket. Georg Orwell fick allde-les rätt. Makten och rikedomen, som alltid har råd att förse sig och fara till det bästa stället, har kopplat greppet över folket ... dess fiende nummer ett.

Det brukar straffa sig.

Gunnar Hilén

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Hur främlingsfientligheten blev rumsren

24/02/2012 by Gerd-Peter Löcke

Gerd-Peter Löcke Att kunna upprätthålla en god journalistisk och samhälleliga roll har närmast att göra med ork, journalistisk nyfikenhet för att gräva i samhälleliga frågor samtidigt som man behöver fungerande nätverk, tycker Gerd-Peter Löcke.

Orsaker till att främlingsfientligheten blev rumsren debatterades på onsdagen, när Marianne Lydén, politisk reporter på Hbl och författare till pamfletten ”Jag är inte rasist - Jag vill bara ha främlingsfientliga röster” debatterar med Alma Medias politiska reporter Toni Viljamaa.

Kanske var det Sannfinländarnas frammarsch i det senaste riksdagsvalet, som visade tydliga tecken på att retoriken har förändrats. Men den kan inte endast står till svars när de politiska partierna har tappat sin ideologi och att journalisterna har slutat granska noggrannare.

Politikernas personliga egenskaper och erfarenheter upplevs nuförtiden vara viktigare än sakfrågorna.
– Vi har inte reportage som luktar illa, vi gräver inte i samhälleliga frågor och vi gör fruktansvärt likgiltiga texter. Vem vill läsa detta? säger Torbjörn Kevin, chefredaktör på Åbo Underrättelser.

Kan man vara tydligare om man vill beskriva den rådande likgiltigheten i det finlandssvenska samhället? Allt för gärna hänvisar (finlandsvenska) median till otillräckliga resurser för att kunna upprätthålla den traditionella och viktiga samhälleliga rollen som vakthund. Det inte endast frågan om genomgång av alla kommunala organs föredragningslistor som hänvisar Carin Göthelid, chef för Fakta och fiktion på Svenska Yle till.

Att kunna upprätthålla en god journalistisk och samhälleliga roll har närmast att göra med ork, journalistisk nyfikenhet för att gräva i samhälleliga frågor samtidigt som man behöver fungerande nätverk. Median i Svenskfinland är fortfarande ganska stelt och byråkratiskt. Det gäller att bli mera inspirerande, att bygga upp relationer mellan skribenten och läsaren. Det gäller att använda ett mera lättsamt språk utan att faller ner på den gula pressens nivå.

Gerd-Peter Löcke

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Ingen anledning att ändra asylreglerna?

22/02/2012 by ifisk

Inrikesminister Päivi Räsänen anser att reglerna för asylsökande inte behöver ändras. Men ministern är oroad över att asylansökningarna kanske inte alltid behandlas likvärdigt.

Inrikesminister Päivi Räsänen Inrikesminister Päivi Räsänen (KD) uppger sig förstå att många känner sig missnöjda i fallet där en kvinna från Pakistan inte fått tillstånd att stanna i Finland. Den kristna kvinnan har uppgett att hon lämnade Pakistan 2007 för att hon var rädd att bli dödad av muslimer på grund av sin reglion.

Nätverket Fri rörlighet anser att hennes asylansökan nobbats på tveksamma grunder. Räsänen har ytligt bekantat sig med fallet och är oroad över att asylansökningarna kanske inte alltid behandlas likvärdigt.
–Det har förekommit många fall där man även kontaktat mig, säger Räsänen.

Räsänen anser dock att reglerna för asylsökande inte behöver ändras. Däremot hoppas hon på bättre kontakter mellan de olika finländska myndigheterna då ansökningarna behandlas. IFISK/FNB

Publicerad i8 Samhälle (RSS)