" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv februari 2008

Organisationer i rörelse

18/02/2008 by Anna


Anna Kirsanova


Gerd-Peter, Anna, Björn Teir och Ann-Sofie Backgren (frvth)
[zoom]
"Organisationer i rörelse- hur samverkar lokal, regional och central nivå?"

Konferensen gav alla deltagare en möjlighet att samlas för att byta ut idéer och träffa människor som man inte ser annars. Svenska kulturfondens styrelseordförande Björn Teir talade om att vi idag har höga krav på det mesta, vi frågar oss ofta: "Vem är jag till för i vad jag gör?".

Själv var jag jätte tacksam för att jag fick följa med på konferensen med Gerd-Peter som ny ordinariemedlem eftersom jag fick väldigt mycket ut av det. Dessutom träffade jag ett enormt stort antal intressanta människor från den finlandssvenska organisationsvärlden. Det är ju sist och slutligen organisationer som bygger Svenskfinlands ryggrad!

Som studerande i statskunskap är jag väldigt intresserad av organisationsutvecklingen. Därför fäste jag mycket intresse vid Svenska studiecentralens (SSC) rektor Björn Wallens föredrag om organisationsutvecklingen samt röst och service. Röst och service har alltid varit de ledande stjärnor i organisationsutvecklingen. Det handlar till en stor del om intressebevakning: organisationen skall få medlemmarnas röst att höras; intressebevakningen är externt riktad.

Personligen satt jag i en workshop som handlade om intressebevakning. Tyvärr var gruppen så pass stor att diskussionen förblev som en kort presentation av all organisationer som deltog i workshopen. Nedan de fem viktigaste teserna om intressebevakning som jag fångade upp under workshopen:

1. Vikten av att höra till nätverk och potentialen i djupare samarbete mellan organisationerna.
2. Betydelsen av en positiv framtoning och utmaningen i att vara organisationsbildare.
3. Långsiktighet, kontinuerligt, ofta osynligt arbete.
4. Resurser: - personresurser - tid - ekonomiska resurser - kompetens, expertis
5. Att lyckas involvera större kretsar inom organisationen i intressebevakning

Vi samlade goda nya idéer för vår verksamhet. Personligen tror jag att ifisk har en verkligen god uppsättning av idéer och en ljus framtid på kommande.

Läs hela rapporten som pdf

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Organisationskonferensen 1-2.2.2008 i Tammerfors

02/02/2008 by ifisk


Gerd-Peter, Anna, Björn Teir och Ann-Sofie Backgren (frvth)
[zoom]
När anmälningstiden till årets organisationskonferens gick ut den 16.1.2008 hade över 190 personer anmält sig till konferensen, som rymmer 150 personer. Anna Kirsanova och Gerd-Peter Löcke hör till dem som fått plats på årets konferens. Ifisk deltog redan fjärde gång i rad.

På konferensen bekantade vi oss i första hand med en utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer (Vem älskar ett förbund?). Dessutom satt vi i två workshop om intressebevakning och Centralorganisationernas service till föreningarna (top-down).

Mycket svett väntade, men vi hittade även lite tid för avspänning på kvällsfesten. Vi firade Svenska kulturfondens 100-årsjubileum. Fonden grundades år 1908, och har sedan dess verkat för att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet.
Mera om konferensen inom kort.

Svenska kulturfonden fyller 100 år
Uppdaterad: 02/02/2008 21:53

Publicerad i3 Nyheter (RSS)