Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Organisationskonferensen 1-2.2.2008 i Tammerfors

02/02/2008 av ifisk


Gerd-Peter, Anna, Björn Teir och Ann-Sofie Backgren (frvth)
[zoom]
När anmälningstiden till årets organisationskonferens gick ut den 16.1.2008 hade över 190 personer anmält sig till konferensen, som rymmer 150 personer. Anna Kirsanova och Gerd-Peter Löcke hör till dem som fått plats på årets konferens. Ifisk deltog redan fjärde gång i rad.

På konferensen bekantade vi oss i första hand med en utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer (Vem älskar ett förbund?). Dessutom satt vi i två workshop om intressebevakning och Centralorganisationernas service till föreningarna (top-down).

Mycket svett väntade, men vi hittade även lite tid för avspänning på kvällsfesten. Vi firade Svenska kulturfondens 100-årsjubileum. Fonden grundades år 1908, och har sedan dess verkat för att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet.
Mera om konferensen inom kort.

Svenska kulturfonden fyller 100 år
Uppdaterad: 02/02/2008 21:53

3 Nyheter (RSS)