Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Organisationer i rörelse

18/02/2008 av Anna


Anna Kirsanova


Gerd-Peter, Anna, Björn Teir och Ann-Sofie Backgren (frvth)
[zoom]
"Organisationer i rörelse- hur samverkar lokal, regional och central nivå?"

Konferensen gav alla deltagare en möjlighet att samlas för att byta ut idéer och träffa människor som man inte ser annars. Svenska kulturfondens styrelseordförande Björn Teir talade om att vi idag har höga krav på det mesta, vi frågar oss ofta: "Vem är jag till för i vad jag gör?".

Själv var jag jätte tacksam för att jag fick följa med på konferensen med Gerd-Peter som ny ordinariemedlem eftersom jag fick väldigt mycket ut av det. Dessutom träffade jag ett enormt stort antal intressanta människor från den finlandssvenska organisationsvärlden. Det är ju sist och slutligen organisationer som bygger Svenskfinlands ryggrad!

Som studerande i statskunskap är jag väldigt intresserad av organisationsutvecklingen. Därför fäste jag mycket intresse vid Svenska studiecentralens (SSC) rektor Björn Wallens föredrag om organisationsutvecklingen samt röst och service. Röst och service har alltid varit de ledande stjärnor i organisationsutvecklingen. Det handlar till en stor del om intressebevakning: organisationen skall få medlemmarnas röst att höras; intressebevakningen är externt riktad.

Personligen satt jag i en workshop som handlade om intressebevakning. Tyvärr var gruppen så pass stor att diskussionen förblev som en kort presentation av all organisationer som deltog i workshopen. Nedan de fem viktigaste teserna om intressebevakning som jag fångade upp under workshopen:

1. Vikten av att höra till nätverk och potentialen i djupare samarbete mellan organisationerna.
2. Betydelsen av en positiv framtoning och utmaningen i att vara organisationsbildare.
3. Långsiktighet, kontinuerligt, ofta osynligt arbete.
4. Resurser: - personresurser - tid - ekonomiska resurser - kompetens, expertis
5. Att lyckas involvera större kretsar inom organisationen i intressebevakning

Vi samlade goda nya idéer för vår verksamhet. Personligen tror jag att ifisk har en verkligen god uppsättning av idéer och en ljus framtid på kommande.

Läs hela rapporten som pdf

3 Nyheter (RSS)