" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv januari 2010

Endast småplock under julgranen

21/01/2010 by Ordförande

Gerd-Peter Löcke
I Kyrkpressen fick vi läsa hur Claes Andersson ofta har undrat hur de mänskor som kommit hit från främmande kulturer upplever landets jultraditioner. Medan finländare rusar omkring och hamstrar mat och prylar, som om världens undergång vore nära, tänkar de knappast på dem som inte alls omfattas av eller berörs av landets julfirande, kanske inte ens av kristna traditioner.

Från början var julen en hednisk högtid, där man drack julöl till gudarnas minne. Den skandinaviska seden att ge bort julklappar kommer från en lantlig tradition. Byns ungdomar smög omkring på julaftonen och knackade på dörren i stugorna. När någon öppnade kastade man hastigt in en skämtgåva. På gåvan hade man ofta fäst en lapp med en vers som förklarade varför mottagaren förärats den ’fina’ presenten. Dessa verser är föregångare till våra dagars julklappsrim.

Jag här vill påstå att alla invandrare och flyktingar i Finland lever i väntan på fina statliga julklappar oavsett av tron eller icke-tron. Men vad gäller julklappar iakttas samma grad av hemlighetsfullhet som förr. Hastigt kastar flitiga ämbetsmän/kvinnor små skämtgåvor med fina verser som förklarar varför de överlämnas till dem.

I somliga paket fanns det nya behandlingsavgifter för uppehållstillstånd. Bland annat stiger (endast) behandlingsavgiften för ett första uppehållstillstånd från 200 euro till 225 euro. Somliga fick paket med uppgifter om att få sökande fick asyl i fjol. De utgjorde mindre än en procent av de cirka 76 300 personer som under året beviljades asyl i ett EU-land.

Nöjda var säkert inte heller de invandrare som fick paket av unga män, nylänningar och åbolänningar med ett julklappsrim som förklarade varför de hör till de mest kritiska till ökad invandring. Kvinnor, österbottningar, ålänningar och de äldre däremot var mer toleranta. Undrar vem som har fått deras gåvor.

Men helt övertygad är jag om att den kurdiska familjen inklusive de tvååriga tvillingdöttrarna, som några dagar innan jul utvisades klockan fyra på morgonen, aldrig kommer att glömma de finländska jultraditionerna. De flesta skämtgåvor var försedda med främlingsfientliga julklappsrim. De är tecken på att hatet som riktar sig mot främlingar har ökat explosionsartat, i synnerhet på nätet. Att arbetslösheten ökade klart i november från november och nu är uppe i 8,5 procent, att även städfirmorna översvämmas av arbetsansökningar, vilket samtidigt gör det svårare för invandrare att få jobb, eller att finländarna har en reserverad hållning till flyktingar kan däremot anses redan som mindre tråkiga småplock.

’Väl dem, som redligt det ädla velat, det rätta sökt och det milda tänkt’. Åbo öppnade ett informationscenter för invandrare som erbjuder service på åtta olika språk samt på svenska och finska och huvudstadsregionen vill främja sysselsättningen av invandrare. (En annan sak är att de kommunala planerna för integrationsfrämjande arbete hittills inte har beaktat de möjligheter som ska erbjudas på svenska.) Metallföretaget Maxel i Närpes däremot fick utmärkelsen som ’God arbetsgivare’. På Maxel i Finby är fem av de sjutton anställda invandrare. Utöver Finby tycks det endast vara Lovisanejden som spred ett glatt julbudskap runtom i landet. Den öppnade välkomnande dörrar och visade generositet och fördomsfrihet genom att välja muslimska Abir Waked till Östnylands lucia 2009.

I Helsingfors domkyrka tackade kristna invandrare på självständighetsdagen för fred och bad för ett land som allt för ofta kritiserar flyktingar och invandrare för endast lyfta statligt stöd. Allt statligt stöd vore dock helt onödigt, om staten skulle sätta annat än småplock under invandrarnas och flyktingarnas julgran.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Afghanistan bortom rubrikerna

16/01/2010 by Jan Tunér


Fredrik Therman och Jan Tunér
[zoom]

Jan i Kabul
[zoom]
Den 13 januari besökte jag tillsammans med min fru Gladys Café Freden i Helsingfors, där svensken Jan Tunér, verksam inom International Assistant Mission (IAM), berättade om hans mångåriga erfarenheter från Afghanistan. Jan, som är hemma från Sverige och bor nuförtiden i Ekenäs, tror fortfarande att konflikten i Afghanistan inte kan lösas med krig.

Då Jan 1970 besökte Afghanistan för första gången, rådde det en lång torka och hunger i landet. Afghanistan har en mycket gammal historia och var tidigare ett rikt land vid sidenvägen mellan Kina och Europa. Troligen fanns det jordbruk i området redan 4000 f.Kr. Jan blev så förtjust i landet och började läsa dari, det andra officiella språk i landet förutom pashto. Dar betyder hov och dari var således språket som talades vid hovet.

1986 var Jan med att invika ett ögonsjukhus och en blinskola, där han själv sysslade mest med administrativa frågor och ekonomisk utveckling. Från och med 1990 besöker han landet 1-2 ggr om året för att hålla kontakt med sina vänner och hålla sig ajour med landets händelser. Senast besökte han landets huvudstad Kabul oktober 2009.

529 f.Kr. ingick området i perserriket. Det afghanska mrådet erövrades på 300-talet f.Kr. av Alexander den store och under medeltiden av Djingis Khan. På 1800-talet kunde emirerna endast bygga svaga regeringsstrukture. På 1920-talet försökte kung Amanullah reformera landet, men misslyckade på grund av de konservativa muslimska krafternas motstånd. 1973 tog Daud över makten i en oblodig kupp och orienterade sig först mot Sovjet och sedan mot USA. Dauds kupp banade vägen för stadskuppen 1978 och den kommunistiska regeringen störtade landet in i ett växande kaos med stora flyktingsströmmar till grannländerna Pakistan och Iran som följd. Sedan 2001 försöker västmakterna med USA i spetsen att rensa landet från talib(an)er. Taliban står här för olika oftast pashto-talande militanta islamister.

Redan länge anade Jan att ett krig i Afghanistan var oundvikligt. 1978 var han ögonvittnet hur ett flygplan attackerade presidentpalatsen och 1992 upplevde han med sin familj kaoset i Kabul med gerillagrupper i varje hörn. Det hörs från många håll att fredsbevararnas krig inte kan leda till fred i Afghanistan. Alltför ofta läser vi om att amerikanska eller europeiska trupper har dödat civila och väckt lokalbefolkningens vrede och avsky. Det verkar klart, att om huvuddelen av folket börjar avsky fredsbevarare mer än talibaner så är slaget förlorat. Därför är det viktigt att engagera sig i civila utvecklingsprojekt. Nuförtiden jobbar man i landet med elektrificering av byar. Själv engarerar Jan sig i byn Hazaradjat . Arbetet är baserat på relationsbyggande och förståelse av de deltagande bysamhällenas behov. Med i projektet är bl a IAM och Finlands utrikesministeriet. Jan uppgifter i projektet är att samla in ca 5000 €/år som finansiellt stöd för rent vatten, sanitära anläggningar och undervisning i hygien.

Tunérs artikel om Afghanistan ingår i Fredsposten 4/09.

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)

De nyas råd

05/01/2010 by ifisk


Slaget efter tolv


De nyas råd
Radio Vegas ’Slaget efter tolv - dagens debatt’ är ett direktsänt debattforum som ifrågasätter, problematiserar och belyser samhället. Flera ifiskare har varit med i olika inslag för att vädrar tankar och åsikter kring aktuella, eldfängda och angelägna samhällsfrågor.

Ett nytt format vill samla olika nyfinlandssvenskar för att diskutera allt från livsåskådning till vetenskap och livsstil. De nyas råd sammanträder varje måndag kl 12:10. I rådet sitter Andy Young från England, Arshe Said från Somalia, Emina Arnautovic från Bosnien, Gerd-Peter Löcke från Tyskand, Ilja Spiegel från Ryssland, Juanjo Galan från Spanien, Min Young Lee-Kurkio från Sydkorea och Tanja Ljungqvist från Sibirien. Som värd står Hans Sundquist, genrechef ’Samhälle och Dokumentärer’.

Vår uppgift är att ge en mångsidig och mångkulturell bild av samhället vi lever i. Våra diskussioner ska vara upplysande, fördjupande och förklarande. Vi vill ge publiken tillfälle att omvärdera eller stärka sina egna åsikter.I första sändningen 11.1 diskuterar Emina, Arshe och Tanja ’Sociala medier som jäsningskärl eller säkerhetsventil för rasism’.Efter tragedin i köpcentret Sello på nyårsafton bildades det rasistiska diskussionsgrupper på Facebook.

De nya råd våren 2010
11 och 25 januari, 8 och 22 februari, 8 och 22 mars, 19 april, 3, 17 och 31 maj samt 14 juni.

Vi håller dig informerad om både de små och stora frågorna!
Lyssna på ’Slagets nya råd’!

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Pressklipp 21-31 december

02/01/2010 by ifisk

Finlandssvenskar i Nyland och Åboland mest invandrarkritiska
Invandrarfrågan delar finlandssvenskarna i två läger, visar en undersökning gjord av Svenska Yle.
Av finlandssvenskarna skulle 38 procent gärna ta emot fler invandrare och flyktingar i sin hemkommun medan 39 procent säger nej till tanken. De mest kritiska till ökad invandring är unga män, nylänningar och åbolänningar. Kvinnor, österbottningar, ålänningar och de äldre är mer toleranta.
Yle frågade migrationsminister Astrid Thors (SFP) vad hon tror att förklarar de regionala skillnaderna. Thors säger att orsaken är att samhällena i Österbotten och på Åland är mindre och att österbottningar ofta har personliga relationer till folk med invandrarbakgrund. Det ändrar enligt henne på förutfattade meningar.
30/12 HBL/FNB

Arbetslösheten nu uppe i 8,5 procent
Arbetslösheten ökade klart i november från november i fjol, mest i Egentliga Finland och i Nyland. Enligt Statistikcentralen ökade antalet arbetslösa med 63 000 personer (2,5 %) på ett år och arbetslöshetsgraden är nu 8,5 %. Mest steg arbetslösheten bland industriarbetare och högt utbildade personer.
I november var 224 000 personer utan jobb. Det är 9 000 fler än i oktober. Män drabbas också oftare av arbetslöshet än kvinnor. Även de unga drabbas hårt av den pågående recessionen. Arbetslösheten bland under 25-åringar ökade med 12 000 på ett år och deras antal var 33 000 i november i år.
22/12 Svenska Yle Ekonomi

Radioandakter för alla inte aktuellt
Minoritetsombudsmannen Johanna Suurpää vill ha radioandakter också för andra än kristna. Hon tycker att Rundradion borde behandla alla religioner jämlikt. I nuläget sänder YLE andakter enbart för kristna.
Suurpää tror att andakter kunde hjälpa invandrare att hitta sin plats i samhället. Då skulle de känna att man tar dem i beaktande i det finländska samhället. Samtidigt påpekar hon att då andaktstiderna delas ut måste man beakta hur stor andel av befolkningen de olika trosinriktningarna representerar.
Rundradions andakter övervakas av ett övervakningsorgan som föddes under det politiskt turbulenta 60-talet, då det kunde hända att predikanter gjorde partipolitik i andakter och gudstjänster. Organet är en kollektiv överrock som ansvarar för att det inte sker politiska och andra övertramp i andaktsprogrammen.
För Rundradion är frågan inte aktuell förrän samfunden själva frågar efter dem. Ifall till exempel det muslimska samfundet skulle ta kontakt, skulle Rundradion enligt programchefen Olli-Pekka Heinonen börja grubbla allvarligt på frågan.
22/12 Kyrkpressen

Kurdfamilj utvisades mitt i natten
Polisen verkställde i måndags utvisningen av en kurdisk familj inklusive de tvååriga tvillingdöttrarna klockan fyra på morgonen, skriver Turun Sanomat.
Familjen, som fått sitt utvisningsbeslut i november, hämtades från mottagningscentralen i Åbostadsdelen Pansio klockan 4 i måndags och sattes på ett plan via Budapest till Grekland. Kyrkoherden i Mikaelin seurakunta Jouni Lehikoinen var upprörd över polisens agerande. Församlingen hade försökt få till stånd en ny behandling av föräldrarnas och de tvååriga tvillingdöttrarnas asylansökan, skriver Turun Sanomat.
Enligt kommissarien Marko Heikkilä var polisens agerande inte avvikande på något sätt. Mammans fingeravtryck hade hittats i Eurodac-databasen. I den registreras information om de personer som passerar EU:s yttre gräns utan tillstånd. Därför kunde familjen återbördas till det EU-land – Grekland – dit de först anlänt.
22/12 HBL

Behandlingsavgifterna för uppehållstillstånd stiger
Inrikesministeriet har i dag utfärdat en förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer. Behandlingsavgifterna för uppehållstillstånd stiger från och med början av nästa år.
Behandlingsavgiften för ett första uppehållstillstånd stiger från 200 euro till 225 euro. Behandlingsavgiften för ett första uppehållstillstånd för studier stiger från 100 euro till 125 euro och behandlingsavgiften för ett första uppehållstillstånd för en minderårig sökande från 55 euro till 80 euro. Behandlingsavgiften för ett första uppehållstillstånd för arbetstagare är i fortsättningen 250 euro. Från den 1 januari 2010 är avgifterna för ansökan om medborgarskap 400 euro och för medborgarskapsanmälan 240 euro.
22/12 Inrikesministerieta bulletin

Sju migrationsenheter till närings-, trafik- och miljöcentralerna
Från och med början av 2010 kommer samordningen av uppgifter som rör invandring, integration av invandrare och goda etniska relationer att utföras vid migrationsenheter som inrättas vid sju närings-, trafik- och miljöcentraler.
Migrationsenheternas utvidgade ansvarsområde täcker även de närings-, trafik- och miljöcentraler som inte har egna migrationsenheter.
Inrikesministeriet ansvarar för den operativa styrningen av migrationsenheterna. De mål som satts upp för verksamheten 2010 rör i synnerhet organiseringen av migrationsenheterna, främjandet av integrationen och sysselsättningen av invandrare, tryggandet av placeringen av flyktingar i kommuner och utvecklingen av arbetskraftsinvandring.
21/12 Inrikesministeriet

Städfirmorna översvämmas av arbetsansökningar
Rekryteringsproblemen är över hos städfirmorna. De större städfirmorna får en uppsjö av ansökningar av folk som inte hittat jobb inom sin egen bransch. Enbart via webben har ISS fått 50 000 ansökningar på ett år. Ungefär hälften av fastighetsservicebolagets verksamhet är städning.
Fast arbetsgivarna ännu inte kräver branschutbildning av alla har allt fler sökande en examen i branschen. Samtidigt har det blivit svårare för invandrare att få jobb. Enligt rekryteringschefen Maria Dahlberg på ISS Palvelut saknar många språkkunskaper eller erfarenhet från branschen.
Arbetskraftsbyråerna håller inte med om att tillgången till städare blivit bra. Yrket kom på andra plats när arbets- och näringscentralerna i september gjorde en lista på vilka jobb det är svårast att anställa folk för.
En städare tjänar i genomsnitt 1 600 euro i månaden, uppger Finlands näringsliv EK.
21/12 HBL / FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)