" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv januari 2007

Finland är de fantastiska möjligheternas land – för alla!

22/01/2007 by Ketevan


Ketevan Liedenpohja
Världen förändras ständigt och det har blivit naturligt att människor flyttar. Allt fler människor flyttar hit från länder, som fortfarande kämpar för sin självständighet. Låt oss göra det lättare för dem att komma in i ett samhälle som är präglad av välfärd och demokrati.
Finland blev självständigt år 1917 och kämpade hårt för att förbli självständigt. Därför har länder som mitt hemland Georgien, som fortfarande kämpar för att trygga sin självständighet, har mycket att lära sig av Finland. Rättvisa och jämlikhet har alltid varit viktiga stödpelare i Finland. Därför ska vi alla se till att varje invandrare och varje finländare har lika möjligheter att satsa på sina egna ambitioner och önskemål – bygga upp ett eget liv utan den barlast som traditionella roller och fördomar innebär. 
Jag vill tillämpa det starka finländska gudfars- och gudmorssystemet även på invandrare. Om var och en har en länk till det lokala samhället, hjälper det både systemet och invandrarna. Invandraren behöver hjälp med att bekanta sig med människor, platser, system. De behöver handledning för att kunna lära sig hur samhället fungerar i Finland, både på finska och på svenska.
Ett nyckelområde ur integrationssynpunkt är dock undervisning och utbildning. Ett ansvarsfullt integrationsprogram gör det lättare för invandrare att komma in i arbetslivet. För att hålla de invandrare från arbetslivet, som vill yrkesarbeta, är nationalekonomiskt slöseri. Men jag är även övertygad om att ingen förändring kan komma till stånd utan aktivt politiskt arbete. Finland kan vara de fantastiska möjligheternas land – för alla! Ketevan Liedenpohja
Uppdaterad: 16/01/2008 0:15

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)

Seth jobbar för Wärtsilä Power Plants

19/01/2007 by ifisk


Seth Ndayishimiye

Mer om Wärtsilä
I samband med de 70 nya arbetsplatser, som Wärtsilä har skapat i Vasa, har jag börjat jobba som projektingenjör på Wärtsilä Finland Power Plants (kraftverk). I samarbete med firmans "site personnel" planerar och leder vi byggande av kraftverk åt våra kunder i hela världen. Ofta vill kunden se hur motorer och generatorer tillverkas eller se egna planerade maskinerna testas. Då ordnar vi besök och står som värd samt åker med dem på maskintest och visning på fabriksområde i centrum (Brändö).  Wärtsiläs mål är fördubblad produktion. För att klara av leveranserna på mera än 500 maskiner per år måste man utvidgas i Vasa. Flera av Wärtsiläs nya byggnader är nästan klara och till sommaren skall allt vara klart. Med de nya byggnaderna vill Wärtsilä även liva upp fasaderna, så att fabriken bättre passar in i stadsmiljön. De nya hallarna på området byggs därför upp med hjälp av stål­konstruktioner. Ungefär en miljon kilogram stål har gått åt. En del av de gamla byggnaderna på området har dock skyddats av Museiverket och kommer därför att förbli som de är. Nu hoppas vi på stor trafik på området och kanske kan även stå som värd för dig. Seth Ndayishimiye (Rwanda)

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Sköta myndighetsärenden via Skype

07/01/2007 by Ordförande


Skype
Vår verksamhet blir mera och mera internationell. För att lyckas med ett sådant nätverkprojekt räcker det inte med att vara duktig, man måste också vara entreprenör och ta till vara de nyaste kommunikationslösningarna. Nu kan vi inte bara spara pengar för samtalskostnader utan förutom en massa prat kan vi byta textmeddelanden och filer. Vi kan ”pinga” varandra, skicka filer, konfererar, och ger support över Skype. Jag brukar även ringa olika myndigheter med SkypeOut. Då man hamnar i telefonkö är det skönt att man har låga avgifter. Eftersom SkypeOut inte har någon uppkopplingsavgift kan jag även ringa upp igen, om linjen blir dålig. Andra gången brukar det nog bli en bättre linje.
Ifisk använder Skype-knapper med status på webbplatsen som alltid att visar tillgängligheten på Skype. 'Skype Me!’-status visas för alla, oavsett om de står på vår kontaktlista eller inte, så att de enkelt kan kontakta oss. Dessutom har vi skaffat oss ett vanligt telefonnummer till Skype. På det sättet kan folk ringa oss på ett vanligt telefonnummer (09 23163828) och vi kan svara på Skype.

Om du själv vill använda Skype gäller det att du skaffar den senaste versionen för Windows, Mac OS X, Linux eller Pocket PC.

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Finland bör fundera över sin egen immigrationspolitik

01/01/2007 by ifisk


Finlands president Tarja Halonen

Finlands president Tarja Halonens
nyårstal 1.1.2007
Med stort intresse väntade jag i år på Finlands presidents nyårstal och de relativt små förväntningar på invandringspolitiken blev väl uppfyllda. Sex år av intensivt arbete för en bättre integration av invandrarna har äntligen visat resultat! Nu går vi vidare mot nästa mål. Långsamma framsteg då det gäller integration och etnisk mångfald på arbetsmarknaden oroar och ifisk försöker intensivera invandrarens delaktighet i beslutfattningen. 2007 står vi också inför ett riksdagsval. Använd din rösträtt. Varje röst behövs. Rösta på en kandidat med invandrarbakgrund. Gerd-Peter Löcke Ordförande

Utdrag ur Finlands president Tarja Halonens nyårstal 1.1.2007 I den europeiska och globala debatten har migrationen snabbt blivit ett centralt tema. När vi talar om migrationen talar vi alltid om människor, om individer, som inte får betraktas enbart som arbetskraft. Migrationen är en svår och krävande sak såväl för immigranterna själva och deras familjer som för det gamla och det nya hemlandet. Finland bör nu fundera över sin egen immigrationspolitik, men samtidigt behöver vi mer och bättre internationellt samarbete. 
I dagens värld går freden och människornas trygghet och välfärd hand i hand. Miljoner människors rättigheter kränks dagligen på olika håll i världen. Människor diskrimineras på grund av kön, etniskt ursprung eller övertygelse. Hungersnöd, extrem fattigdom, exploatering, väpnade konflikter och terrorism hör till vardagen i vår gemensamma värld. Världen är inte av naturen rättvis, utan det är vår uppgift att göra den sådan. 
Finlands ett halvt år långa ordförandeskap i Europeiska unionen avslutades i går. Vi var med om att åstadkomma en mängd beslut som kommer att ha positiva återverkningar på den europeiska vardagen. Vi bör energiskt fortsätta det arbete som inletts inom EU och FN. Människor skall ha frihet att röra sig från land till land, men flyttningsrörelsen måste göras till någonting positivt för samtliga parter.
Nu står vi åter inför ett val. Redan i mars är det riksdagsval. Det har utsetts till ett jubileumsval, genom vilket vi firar den allmänna och lika rösträttens, och också riksdagens, hundraårsjubileum. Jag vill uppmuntra alla finländare att vara aktiva i valet. Genom att fråga efter kandidaternas åsikter i frågor som ligger er varmt om hjärtat lyfter ni fram dessa frågor och lär känna kandidaterna. Varje röst behövs. Använd er rösträtt. Jag önskar Er alla ett gott nytt år 2007, i självständighetens och jubileumsårets tecken! Tarja Halonen

Publicerad i3 Nyheter (RSS)