Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Finland bör fundera över sin egen immigrationspolitik

01/01/2007 av ifisk


Finlands president Tarja Halonen

Finlands president Tarja Halonens
nyårstal 1.1.2007
Med stort intresse väntade jag i år på Finlands presidents nyårstal och de relativt små förväntningar på invandringspolitiken blev väl uppfyllda. Sex år av intensivt arbete för en bättre integration av invandrarna har äntligen visat resultat! Nu går vi vidare mot nästa mål. Långsamma framsteg då det gäller integration och etnisk mångfald på arbetsmarknaden oroar och ifisk försöker intensivera invandrarens delaktighet i beslutfattningen. 2007 står vi också inför ett riksdagsval. Använd din rösträtt. Varje röst behövs. Rösta på en kandidat med invandrarbakgrund. Gerd-Peter Löcke Ordförande

Utdrag ur Finlands president Tarja Halonens nyårstal 1.1.2007 I den europeiska och globala debatten har migrationen snabbt blivit ett centralt tema. När vi talar om migrationen talar vi alltid om människor, om individer, som inte får betraktas enbart som arbetskraft. Migrationen är en svår och krävande sak såväl för immigranterna själva och deras familjer som för det gamla och det nya hemlandet. Finland bör nu fundera över sin egen immigrationspolitik, men samtidigt behöver vi mer och bättre internationellt samarbete. 
I dagens värld går freden och människornas trygghet och välfärd hand i hand. Miljoner människors rättigheter kränks dagligen på olika håll i världen. Människor diskrimineras på grund av kön, etniskt ursprung eller övertygelse. Hungersnöd, extrem fattigdom, exploatering, väpnade konflikter och terrorism hör till vardagen i vår gemensamma värld. Världen är inte av naturen rättvis, utan det är vår uppgift att göra den sådan. 
Finlands ett halvt år långa ordförandeskap i Europeiska unionen avslutades i går. Vi var med om att åstadkomma en mängd beslut som kommer att ha positiva återverkningar på den europeiska vardagen. Vi bör energiskt fortsätta det arbete som inletts inom EU och FN. Människor skall ha frihet att röra sig från land till land, men flyttningsrörelsen måste göras till någonting positivt för samtliga parter.
Nu står vi åter inför ett val. Redan i mars är det riksdagsval. Det har utsetts till ett jubileumsval, genom vilket vi firar den allmänna och lika rösträttens, och också riksdagens, hundraårsjubileum. Jag vill uppmuntra alla finländare att vara aktiva i valet. Genom att fråga efter kandidaternas åsikter i frågor som ligger er varmt om hjärtat lyfter ni fram dessa frågor och lär känna kandidaterna. Varje röst behövs. Använd er rösträtt. Jag önskar Er alla ett gott nytt år 2007, i självständighetens och jubileumsårets tecken! Tarja Halonen

3 Nyheter (RSS)