Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Finland är de fantastiska möjligheternas land – för alla!

22/01/2007 av Ketevan


Ketevan Liedenpohja
Världen förändras ständigt och det har blivit naturligt att människor flyttar. Allt fler människor flyttar hit från länder, som fortfarande kämpar för sin självständighet. Låt oss göra det lättare för dem att komma in i ett samhälle som är präglad av välfärd och demokrati.
Finland blev självständigt år 1917 och kämpade hårt för att förbli självständigt. Därför har länder som mitt hemland Georgien, som fortfarande kämpar för att trygga sin självständighet, har mycket att lära sig av Finland. Rättvisa och jämlikhet har alltid varit viktiga stödpelare i Finland. Därför ska vi alla se till att varje invandrare och varje finländare har lika möjligheter att satsa på sina egna ambitioner och önskemål – bygga upp ett eget liv utan den barlast som traditionella roller och fördomar innebär. 
Jag vill tillämpa det starka finländska gudfars- och gudmorssystemet även på invandrare. Om var och en har en länk till det lokala samhället, hjälper det både systemet och invandrarna. Invandraren behöver hjälp med att bekanta sig med människor, platser, system. De behöver handledning för att kunna lära sig hur samhället fungerar i Finland, både på finska och på svenska.
Ett nyckelområde ur integrationssynpunkt är dock undervisning och utbildning. Ett ansvarsfullt integrationsprogram gör det lättare för invandrare att komma in i arbetslivet. För att hålla de invandrare från arbetslivet, som vill yrkesarbeta, är nationalekonomiskt slöseri. Men jag är även övertygad om att ingen förändring kan komma till stånd utan aktivt politiskt arbete. Finland kan vara de fantastiska möjligheternas land – för alla! Ketevan Liedenpohja
Uppdaterad: 16/01/2008 0:15

3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)