Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Vår integrationsroll alltmer hotad

25/12/2010 av Karl Norrbom

En bakgrund är på sin plats efter en stormig helg då jag fått mycket stöd men också mindre trevliga upplevelser på grund av intervjun i HBL den 18.12.

Luckan har fått avslag från RAY för integrationsprojektet BRIDGE. Projektet fick avslag från RAY också 2007, men efter enträget informationsarbete och tjat beviljades medel efter att SFP, Stefan Wallin, lyckats vända utslaget i januari 2008. Redan 2009 skars dock medlen ner med hälften för följande två år. Detta till trots har projektet kunna göra ett gott arbete, har närverk och verksamhetsmodeller att nyttja i framtiden. Invandrarna har hittat projektet.

Det var inte att hänga ut SFP, där jag ingår som medlem, som jag intervjuades. Jag ville få till stånd ett upprop till finlandssvenska organisationer om problematiken i att finna stöd för integrationsarbete som berör det finlandssvenska och hur stukturer för detta arbete saknas.

Våra folkvalda torde klara kritiken. Jag tror att uppvisande av integrationsarbete i de egna leden skulle ge erkännande också från det övriga samhället. BRIDGE har handlett över 450 personer bara detta år, evenemang och utbildningar borträknat.

Det här handlar också om arbetstagare, framtiden och vår alltmer hotade integrationsroll, nu när vi närmar oss årsskiftet och endast vet att inga medel är säkrade.

Karl Norrbom
Producent, Luckan

Insändaren publicerades i HBL den 21 december

Se även Bridge går miste om RAY-understöd

4 Brännpunkt (RSS)