Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Bridge går miste om RAY-understöd

18/12/2010 av ifisk

Integrationsprojektet Bridge, som inleddes 2008, har erbjuder information och stöd i att hitta arbete, studieplatser, fritidssysselsättningar och information om tjänster för barnfamiljer. Dessutom vill projektet ge även information om de finlandssvenska alternativen i huvudstadsregionen.

Producent och ifiskare Karl Norrbom på Luckan i Helsingfors säger att han förstår RAY:s ståndpunkt.
- Det första året fick vi 100 000 euro av RAY och de två följande åren 50 000 euro. Men det är inte nödvändigtvis Penningautomatföreningens uppgift att finansiera sådan verksamhet som BRIDGE. Det jag inte förstår är att Svenska folkpartiet värnar om integration utan att göra något i praktiken. Men vi försöker hålla Bridge levande genom att söka bidrag från andra håll.

Också IFISK:s ordförande Gerd-Peter Löcke beklagar att Luckan misstar stödet för Bridge. Han var dock längre skeptiskt inställd till projektet.
- Enligt föreningens kriterier stöder RAY i första hand invandrarfamiljer med särskilda behov inom hälsa och välfärd. Luckans kärnverksamhet är att ge information på svenska och om finlandssvensk kultur. Dessutom har man missat att få aktiva invandrare med i verksamheten. Nu blir det svårt att tänka om och upprätthålla servicen med frivilliga krafter.

Dessutom förstår Gerd-Peter inte att Norrbom går i attack mot SFP.
- Karl borde veta hur svårt ett litet politiskt parti har det att ögonmärka pengar i den statliga eller i den kommunala budgeten. Det behövs ett bredare politiskt stöd. Däremot är SFP:s före detta ordförande Pär Stenbäck och kommunalfullmäktige Maria Björnberg-Enckell två av de drivande krafterna bakom projektet ”Integrationsstigar på svenska”.

3 Nyheter (RSS)