Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Integrationsstigar på svenska diskuterades

10/10/2010 av Gerd-Peter Löcke

Elena Hellberg-Hirn, IFISK:s ordinariemedlem för akademiska relationer, deltog den 4 oktober i ett uppföljningsmöte under ledning av Minister (hon.) Pär Stenbäck. Mötets syfte var att diskutera ett utkast till samarbetsavtal mellan aktörerna som Luckan har sammanställt enligt uppdrag.

Närvarande var ett tiotal representanter från finlandssvenska organisationer, bl a Arbis, Luckan, Folkhälsan, Prakticum, Svenska studiecentralen och Sydkustens landskapsförbund. Invandrarföreningar företräddes av Elena Hellberg-Hirn (IFISK) och Susan Haraldson (IFISK/Andreaskyrkan) och Villhelm Nouro (Svensk-ryska föreningen).

Diskussionen var livlig och kretsade kring integrationsstigar som bättre kunde föra ut kunskaper i svenska i samhället, såsom t ex närvårdarutbildning på svenska via Arbis och Folkhälsan. Kulturfonden vill satsa en del pengar på integration och ansökningsprocedurer diskuterades. Det finns även kommunala och EU- pengar att söka.

På förslag var ett avtal där parterna skulle förbinda sig att sinsemellan utveckla integrationsstigar för invandrare i huvudstadsregionen med fokus på det finlandssvenska samhället. Avtalets syfte är att stärka servicen till utlänningar så att den beaktar språklagstiftningen och det faktum att Finland är ett tvåspråkigt land. Vidare skulle avtalets parter verka för att individen, utgående från sina intressen och behov, självständigt och effektivt ges frihet att besluta om sin språkliga vardag och framtid. Avtalet ska träda i kraft 1.1.2011 och skulle föra med sig en årlig kostnadsandel på 500 euro.

IFISK:s Förslaget att ha en invandrare som styrgruppens ordförande möttes med skepsis och diskuterades inte vidare. Fast stämningen på mötet var engagerad tycks återstå problemet att invandraren snarare ska integreras i samhället än att invandraren självständigt skulle kunna vandra på integrationstigarna. Integration handlar mest om invandrarnas vilja att aktivt deltar i det nya hemlandets beslutfattande. Delaktighet i beslutfattandet förutsätter dock aktiva bidrag i ledande positioner.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

PS: Huvudstadsregionens servicekatalog finns nu på luckan.fi och svenskfinland.fi på svenska, ryska, engelska och finska.

2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)