" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv september 2011

Mediaklipp

18/09/2011 by ifisk

Vi har flyttat sidan ”mediaklipp” till Facebook. Sidan är tillgänglig för alla.

På så sätt får du ännu snabbare de senaste nyheterna kring invandrings- och flyktingsfrågor från relevanta finlandssvenska källor.

De senaste nyheterna på svenska finns även bakom följande länkar: Noterat.fi - Senaste nytt från FNB - Finlandssvensk samling

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Alla skall vara lika?

08/09/2011 by Elena Hellberg-Hirn

Föreningsfestivalen 2011 ägde rum den 2-3 september i Åbo. Ca 400 besökare. Årets tema var integration, generation och jämställdhet. Ett tema som nästan alla föreningar i Svenskfinland på ett eller annat sätt jobbar med.

Elena Hellberg-Hirn Handlar integration om att alla skall vara lika? En fråga som diskuterades mycket under festivalens lopp. Hur ser vi på dem som är annorlunda – på handikappade, på färgade, på invandrare som inte talar ren svenska eller finska? Är det vi själva som uppfattas som annorlunda, avvikande?

Skall man t.ex. göra svenskar eller finnar utav invandrade utlänningar?
- Dessa frågor angår var och en när man börjar ifrågasätta etablerade sanningar om ”oss” och ”dom andra”, anser Elena Hellberg-Hirn.

Jonas Hassen Khemiri I en livlig och personlig presentation av sin livs historia på Föreningsfestivalen i Åbo gav invandrarsvensken Jonas Hassen Khemiri sin syn på språkets makt att innesluta och utesluta människor. Både tal och tystnad kan leda till diskriminering: när du öppnar munnen avslöjas din status, du hamnar högt eller lågt i de osynliga men verkliga sociala hierarkier.

För en invandrare kan det nya språket vara ett minfält. I varje fall är det då bättre att bryta på franska eller engelska än på ”svenifierad” arabiska ...

Elena Hellberg-Hirn
IFISK:s ordinariemedlem

Mera om festivalen finns på Facebook

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Folkets röst är populisternas röst

05/09/2011 by ifisk

Finlands svenska publicistförbunds traditionella Hangöseminarium ordnades för 40:e gången. Gunnar Hilén, Björn Palmén och Gerd-Peter Löcke deltog i journalisternas och publicisternas värdering av populismen i Finland.

Gunnar Hilén, Björn Palmén och Gerd-Peter Löcke vid 'stenfoten'  

Den populistiska diskussionen kring invandring var den stora frågan som diskuterades av drygt 30 deltagare under de två intensiva dagarna. För journalisterna och politikerna tycks det fortfarande vara svårt att få reda på vad folk egentligen vill. Lättare är det att få veta vad folk ogillar. Att folk har stora luckor i sina kunskaper om politik och samhället de lever i är ingen (vetenskaplig) hemlighet, och det vet även populister som Jussi Halla-aho som blev en kanal för frustration och alarmistisk panikering.

Astrid Thors Egentligen finns det inget utrymme för populister i ett väl fungerande politiskt system, men i ett demokratiskt val räknas rösterna utan att någon väger dem. Att diskussionen kring xenofobi och invandring tidvis har varit väldigt svår också bland regeringsmedlemmarna, visste den före detta migrationsministern Astrid Thors att berätta. Enligt henne har de populistiska och invandringskritiska rösterna tagit fram de ord och begrepp som diskuterats mest inför riksdagsvalet.
- Det är kanske bra med syndabockar i politiken. Det känns bra att ge en bild av att det är någon annan som representerar det man själv inte vill ha, var hennes bittra resumé.

Populismen kom egentligen först mycket sent till Finland. Föreläsarna var eniga om att den moderna finländska populismen är hemma från de övriga nordiska länderna och har etablerat sig oerhört snabbt i Finland. Enligt Yrsa Stenius, tidigare pressombudsman i Sverige, har det dock alltid varit lätt att piska upp hat mot herrarna i Finland. Detta kan bero på att man i Finland aldrig haft samma tilltro till det demokratiska systemet som i Sverige.
- I Sverige har etablissemanget valt att frysa ut populister med obekväma åsikter. Men i Finland var det ingen som talade om att utestänga sannfinländarnas Timo Soini inför senaste riksdagsval.

Matti Wiberg, som är professor i statskunskap vid Åbo universitet, tyckte att journalisterna absolut borde ha varit mera kritiska i sina granskningar av populisterna, fast han kunde också påvisa att det inte alls är lätt att faktiskt veta vad folk egentligen tänker och vill. Enligt honom finns det dock knappast utrymme för populister i ett väl fungerande politiskt system. Får de ändå gehör, så måste det vara något på tok med systemet och den offentliga debatten. Populister och populistiska partier borde därför hellre betraktas som ett slags demokratisk hälsokontroll.
- Vox populi, vox Dei eller fritt översatt ”Folkets röst är Gudarnas (populisternas) röst”, påpekade Wiberg.

Att journalisterna kunde ha gjort betydligt mera för att granska Sannfinländarna inför valet, ansåg även Pasi Saukkonen, som är forskare vid Helsingfors universitet. Enligt honom var medias största fel att man underskattade populister och betraktade Jussi Halla-aho som om han vore dum. Tvärtom anser Saukkonen att populister som Soini eller Halla-aho är otroligt skickliga på att använda medierna och vända anfallen till sin egen fördel.

En framgångsrik politik handlar om att veta vad folk tycker om. Det har att göra med värderingar. Att ha framgång är att vara populär. Gerd-Peter Löcke påminde deltagarna om att invandrargrupper som IFISK faktiskt flera gånger har påpekat att vi ständigt borde värdera om. Att vi ska vara populära betyder inte att vi ska bli populister. Men i stället för att bygga vår kompetens på värderingar måste vi börja göra vår kompetens till värderingar.
- Den rådande alarmismen i median väcker endast rädsla som skapar nya hotbilder som i sin tur leder till ångest, som är populismens bästa grogrund.

Se även Finlands svenska publicistförbund

Publicerad i3 Nyheter (RSS)