Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Lingva poetica

17/01/2017 av ifisk

Lingva poetica vill göra dig bekant med våra olika talanger inom den skapande konsten. En av projektets mest uppskattade arbetskretsar är poesigruppen, där blattar skriver poesi och prosa på svenska. Lingva poetica har publicerat flera poesihäften, varit med i olika antologier och deltagit i olika evenemang.

5 Lingva poetica (RSS)