Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Vad nu Kosovo?

17/01/2017 av Gerd-Peter Löcke

 Muharrem Miftari och Gerd-Peter Löcke på Svenska Teatern i Helsingfors 
Muharrem Miftari presenterar sin nya diktsamling för ordförande Gerd-Peter Löcke på Svenska Teatern i Helsingfors.


Vad nu Kosovo?

Sedan början av 1990-talet har konflikten pågått i Kosovo. Först hade den dåvarande jugoslaviske presidenten Slobodan Milošević minskat Kosovos självstyre. Sedan blev i mitten av 1990-talet alla kosovoalbaner i kommunal tjänst hotade med suspension och andra trakasserier. Bland de hotande fanns även Muharrem Miftari från Mitrovica.

1998 fördömde FN:s säkerhetsråd "överdrivet våld mot civila och fridfulla demonstrationer". 1999 lades Kosovo helt i ruiner efter 78 dagar av Natobombningar. Kriget var slut. Den albanska befolkningsmajoriteten jublade och kommer länge att minnas det mirakel som räddade deras liv. En stor fråga finns dock fortfarande kvar: Vad väntar nu Kosovo?

Det som behövs är ett nytt liv. Kosovo är nyfött. Kosovos barn kommer igen att ge människorna skratt och tillförsikt.

Muharrem Miftari flydde våldet och trakasserier redan 1995 för att börja sitt nya liv i Finland, först i Österbotten, senare i Esbo. Han hade studerat filologi och litteratur i Pristhina och kom således snabbt i kontakt med svenskspråkiga litteraturkretsar. Med stöd av den österbottniska författaren Wava Stürmer började han skriva dikter och artiklar även på svenska. Boken Dikter – Poezi, en tvåspråkig utgåva, är frukten av deras samarbete.

Muharrem Miftari var länge en mycket aktiv medlem i projektet Lingva poetica som drivs av det internationella finlandssvenska kulturforumet IFISK. Bland annat deltog han 2009 i Föreningsfestivalens invigningsfest som dåvarande kultur- och idrottsminister Stefan Wallin öppnade i Arcadas stora auditorium i Helsingfors. Ministern och publiken blev mycket tagna av den korta men gripande föreställningen. Minnen från evenemanget finns i dikten Inbjuden.

Muharrem Miftari har även publicerat sig i antologier och skrifter i Finland. På albanska har han gett ut samlingen Ogur për lisin e shenjtë (2000).

2014 flyttade Muharrem Miftari tillbaka till Kosovo där den albanska befolkningen fortfarande upplever en betryckt tillvaro, eftersom Kosovos självständighet inte har medfört den förändring befolkningen hade väntat sig.

I diktsamlingen Sång ur två strängar återspeglas den albanska befolkningens fruktansvärda upplevelser från Kosovokriget, men även deras optimism inför framtiden. Boken ger ett genuint svar på den mest ömtåliga frågan som bara väntar på att bli besvarat: Vad nu, Kosovo?

Gerd-Peter Löcke
skrev förordet till boken.

Sång ur två strängar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken SÅNG UR TVÅ STRÄNGAR kan köpas från Amazon.

 

 

3 Nyheter (RSS), 5 Lingva poetica (RSS)