Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

SSS – ETT HISTORISKT MISSTAG?

21/05/2015 av Gerd-Peter Löcke

Gerd-Peter Löcke  Finland har en statsskuld på 59 procent av BNP, arbetslösheten stiger och de offentliga finanserna försämras. Därför kommer stat och kommuner att få skära ner. För att genomföra kraftiga och nödvändiga reformer behövs en regering som har en gemensam syn på samhället och ekonomin. Finlands nya SSS-regering Sipilä/Stubbe/Soini) är en samling av likartade synvinklar med olika grader av reaktionär grundhållning.

Den blivande statsministern Juha Sipilä, Centern, har, på ett typiskt finskt sätt, inte stängt regeringsdörren för Timo Soini. Han, som de flesta finländare, anser det vara naturligt att de olika partierna ska ha inflytande efter andelen röster de fått i valet i motsats till Sverige där allt görs för att hålla landets tredje största parti utanför inflytande.

Nu är Soini in, förmodligen som finansminister, och den sannfinländska pennan syns redan väl i den blivande regeringens skrivningar om invandringspolitiken. Asylsökandes avvisning på momangen och utredningen av invandringens kostnader för samhället är två av de första stegen på Finlands väg mot ett öppet och tryggt samhälle.

Personalkostnader har alltid varit ett av de områden som många projektägare upplevt som tungt att redovisa. När myndigheten beslutar om framtida utgifter, som till exempel omstruktureringar eller nedläggning av verksamhet, ska de reservera medel för detta och redovisar dem mot anslag. Om utredningen av kostnaderna för invandrare leder till förenklade beräkningsmetoder hos myndigheten för att fastställa de beloppen som ska användas vid redovisning, förutsatt att de tillämpas konsekvent, så har jag ingenting emot utredningen.

Svenska immigrantinstitutet IMMI har dock redan räknat ut att varje insatt krona i integrationen av immigranter ger minst två kronor tillbaka. Sverige har länge haft ett betydande inflöde av invandring utan att arbetslösheten där är större än i Finland. Ett större inflöde av invandrare leder således inte automatiskt till högre arbetslöshet.

Och vi vet redan att varje vuxen invandrare bidrar i integrationen med ca 100.000 euro genom uteblivna kostnader för barndomen i Finland såsom barnbidrag och skola. Därför vore det bra om Finland tog emot fler flyktingar och behovsprövningen av arbetsrelaterad invandring kunde luckras upp. Inte bara för att hjälpa, utan av strikt ekonomiska skäl.

Hur som helst har statsminister Sipilä ett komplicerat uppdrag. Regeringen ska inte bara hållas ihop utan helst uträtta något vettigt. Annars vore det ett historiskt misstag att släppa in ännu ett högerextremt parti till i en europeisk regering. Misstaget skulle påverka den internationella bilden av Finland ytterst negativt och aktiekursen skulle rasa för företaget Oy Suomi Ab.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Regeringsprogrammets gällande riktlinjer för migrationen.

Svenska immigrantinstitutet IMMI:s utredning

2 Ordförandes hörn (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)