Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Vem tar ansvar för integrationen av nyanlända?

17/05/2014 av Gerd-Peter Löcke

Som bäst arrangeras Svenska folkpartiets partidag i Hangö. Traditionellt har Svenska folkpartiet en stark tradition att jobba för en mera tolerant värld och minoritetsfrågor. Som en naturlig följd blev också engagemang för invandrarnas integrering och välbefinnande.

Claudia Nystrand Nu vill Claudia Nystrand, ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott och hemma från Rumänien, att partiet ska verka för ett mer enhetligt nationellt system där termerna definieras och informationen till invandrare förenhetligas och kvalitetssäkras.

- Eftersom nsvarsfördelningen är oklar och termerna i lagen odefinierade blir resultatet också ojämnt, anser Nystrand.
Därför efterlyser integrationsutskottet klara föreskrifter samt en inledande kartläggning och integrationsplan för nyanlända.

Partiets ungdomsorganisation, Svensk Ungdom, vill att SFP återtar sin aktiva roll i invandringspolitiken och verkar för att Finland lättar på reglerna för familjeåterföreningar så, att familjeåterföreningsansökan kan göras både i Finland och i utlandet likvärdigt.

I Finland finns idag 3500 internationellt adopterade. Många av dem vill återvända till sitt ursprungsland för att söka sina rötter. Enligt motionen vill partiet arbetar för att Social- och hälsovårdsministeriet ska göra en utredning över hur man bäst kunde stärka internationellt adopterades möjligheter att bekanta sig med sina rötter och kulturen i det forna hemlandet.

I övrigt har partidagen i år ett starkt inslag av Europavalet.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

3 Nyheter (RSS)