Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Att vinna eller försvinna!

18/08/2013 av Gerd-Peter Löcke

I över 40 år har Finlands svenska publicistförbund i samarbete med Hangö sommaruniversitet arrangerat publi-ceringsetiska seminarier där journalister, politiker och andra som intresserar sig för etik och massmedier träffas för att diskutera aktuella trender inom medierna. IFISK har deltagit för femte gången. I år fick arbetsgruppens ordförande, Gerd-Peter Löcke, höra vart papperstidning är på väg och hur etniska hierarkier påverkar den journalistiska arbetsmarknaden.

paneldebatt

Papperstidningens framtid diskuterade Nina Fellman, programledare på Åland 24 och ledarskribent på Nya Åland, Heidi Avellan, Sydsvenskans politiska redaktör HBL:s styrelsemedlem, Henrik Johannson, vd för KSF Media och Marit af Björkesten, direktör för svenska YLE (fvth).

Hemburna tidningar hör till en av samhällets äldsta traditioner. Men trots att de svenskspråkiga tidningarna fortfarande producerar mycket god journalistik ser deras framtid dystert ut på grund av de höga distributionskostnaderna. Över 30 procent av kostnaderna reserveras idag för distribution av tidningen i motsats till maximalt 2 procent för teknisk produktion. Och trots att tidningar har fler läsare än någonsin är verksamheten inte mera lönsam.

Däremot gäller det att hitta nya lösningar. Redan nu gör de flesta tidningar egna webb-tv-inslag, vilket gör läsningen av tidningarnas digitala versioner mer attraktiva. Enligt panelen flyttar den dagliga informationen helt till nätet senast om 20 år. Men är läsaren redo att klicka sig vidare till olika tilläggsinformation eller annonserbjudanden?

Camilla Haavisto  

Utöver den strama ekonomin oroar även mångfaldsfrågor journalistkåren. Enligt Camilla Haavisto, forskare i medier och kommunikation, kräver den snabba diversifieringen av samhället en bättre representation av landets demografi. Annars riskerar samhället att hela befolkningsgrupper känner sig åsidosatt. Men vägen in i den finlandssvenska redak-tionen är besvärlig. Diskriminerande maktordningar med absolut krav på ett korrekt språk, nischkunnande och ”self branding” gör en karriär inom journalistbranschen väldigt svårt och skapar i bästa fall snubb- eller gratisjobb. Kan vi åtgärda problemet och få till stånd en bättre rapportering om invandrare endast med hjälp av kvotering?

Dagstidningarnas övergång till digitala publikationer och webb-tv gynnar såväl den redaktionella mångfalden som den kulturella mångfalden. Kanske flyttar invandrardistributören äntligen in i redaktionen för att förverkliga sin dröm om att få jobba med journalistik. Det gäller att vinna eller försvinna!

Gerd-Peter Löcke

3 Nyheter (RSS)