Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Nordiskt samarbete & Förändringsledarskap

13/03/2013 av ifisk

Årligen samlar Organisationskonferensen närmare ca 100 ledare och förtroendevalda från tredje sektorns organisationer i Svenskfinland. Ifisk's ordförande Gerd-Peter Löcke deltog redan för åttonde gången. För juristen Hans Göran Rosenlund, ordförande för Finlandssvensk samling, var konferensen den första och han deltog i egenskap av IFISK:s rådgivare.

Ant Simons, Gerd-Peter Löcke och Jonna Sahala

Ant Simons, Kulturhuset, Gerd-Peter Löcke och Jonna Sahala, Finlands Svenska Scouter r.f.

Årets tema var Nordiskt samarbete & Förändringsledarskap med betoning på ansvar, dialog och uppsökande verksamhet. På plats fanns många personer med stor erfarenhet av ledarskap som föreläste eller deltog i paneldebatter, bland dem biskop Björn Vikström, Maria Wetterstrand (Sverige), ”styrelseproffsen” Gunvor Kronmnan och Christoffer ´Toffe´Taxell, en verklig tungviktare inom politik och näringsliv.

Dessutom deltog Silja Borgarsdottir-Sandelin, president för Ungdomens nordiska råd i paneldiskussionen kring Nordens potential och utmaningar. Bland deltagarna fanns även Gallina Sandås i egenskap av verksamhetsledare för Svenska Österbottens Ungdomsförbund.

Redan i öppningstalet hänvisade Johan Aura, kanslichef, SFV, till den nordiska potentialen som inte utnyttjats tillräckligt. Också Leif Jakobsson, direktör för Svenska kulturfonden och svuren nordist synliggjorde sanningen att en liten (finlandssvensk) grupp som konferensen representerar inte har den kritiska massan som behövs för att utvecklas.

Gerd-Peter och Hans Göran var ense om att deltagarna fick många goda råd på hemvägen.

>> Här hittar du bilder från Organisationskonferens 2013

>> Här hittar du material från Organisationskonferens 2013

3 Nyheter (RSS)