Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Hangöseminariet och Villa Thalattas stenfot

23/08/2012 av ifisk

Cirka 25 journalister och andra gäster samlades på pensionatet Tellina i Hangö för att delta i Finlands svenska publicistförbunds traditionella seminariet som arrngerades i samarbete med Hangö sommaruni. För de internationella synpunkterna stod ifiskarna Elena Hellberg-Hirn och arbetsgruppens ordförande Gerd-Peter Löcke.

Magnus Hertzberg, Elena Hellberg-Hirn, Gerd-Peter Löcke
Svenska publicistförbundets ordförande, Magnus Hertzberg, Elena Hellberg-Hirn och IFISK:s ordförande Gerd-Peter Löcke (fvth)

Som varje var seminariet på en ytterst hög nivå. Kring inledningar av bland andra försvarsminister Carl Haglund (SFP), Staffan Bruun, Susanna Ginman och Marianne Lyden (Hbl) samt YLE:s korrespondent i Bryssel, Dan Ekholm debatterades och diskuterades eurosklerosen och dess följder för minoritetspressens överlevnadsstrategi.

- Ett friskt inslag i seminarieprogrammet var lördagens livliga samtal kring Staffan Bruuns och Barbara Savolainens inlägg om fondvärldens indiskreta charm och dolda maktutövning, tyckte IFISK:s ordinariemedlem Elena Hellberg-Hirn som varit med förut.

- Privata kontakter kunde knytas och fördjupas även i samband med den obskyra publicistiska traditionen från åttitalet, där vinglaset höjs vin Villa Thalattas ”stenfot” eller på kvällssupén, ansåg IFISK:s ordförande Gerd-Peter Löcke som även är medlem i Svenska publicistförbundet.

För arrangemanget stod Svenska publicistförbundets ordförande, Magnus Hertzberg.

3 Nyheter (RSS)