Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Nyfinlandssvensk presidentkandidat?

11/06/2012 av Ordförande

Inför ett ordförandeval finns det alltid mycket att överväga i synnerhet när ”vi lever i ett tidevarv där median älskar hårda ord, spektakel, kritik, konflikter och personliga påhopp” som Stefan Wallin uttryckte det i sitt ”avskedstal” på SFP:s partidag i Karleby.
- Den största förändringen jag upplevde under min period som ordförande är trenden att politisera juridiken och juridisera politiken.

För en invandrare är dock ordförandeskapet inte av största vikt utan de motioner som berör invandringsfrågor direkt och sättet partidagen hanterar dem. Svenska folkpartiet är kanske den mest intressanta politiska aktören för oss ”inlärda finlandssvenskar”.

Jean Claude Mutiganda och Gerd-Peter Löcke SFP:s ungdomsorganisation Svensk ungdom ansåg att Finlands alla medborgare ska ges lika möjligheter att ställa upp som presidentkandidat oavsett om de är första eller andra generationens medborgare. Förbundssekreterare Silja Borgarsdóttir Sandelin var med och formulera motionen, som partidagen godkände: SFP:s representanter i regering och riksdag arbetar för att en ändring av 54 § 1 mom. i grundlagen, så att andra meningen lyder “Presidenten ska vara finländsk medborgare.” Nu hoppas jag att även hela regeringen kan omfatta detta krav som ger oss möjligheten att se den första finländska ”Barack Obama”.

Med intresse kan vi även konstatera att SFP beslöt bl a ”att riksdagen bevakar att invandrares möjligheter att lära sig svenska lyfts fram. I samma anda togs beslutet att Svenska folkpartiet vill jobbar för ett välkomstpaket för invandrare som tillsänds relevanta myndigheter för åtgärder.

I Carl Haglund fick partiet också en ny lagkapten. Haglund är en analytisk visionär för tvåspråkigt och internationellt handlande. Han vill välkomna nyfinländare till Finland, ett land som tyvärr är känt för att vara utredningarnas förlovade land. Enligt Haglund hamnar många goda tankar fortfarande i det som kallas Mapp Ö fast Finland inte har råd att kasta bort goda idéer.
- Finland kan inte stöpas i samma form som förut. Vi kommer aldrig mera att kunna bygga schablonmässiga strukturer i hela vårt land.

Det kan Svenska folkpartiet inte heller. Med häpnad konstaterar jag att det finns endast tre suppleanter med invandrarbakgrund bland de 42 partifullmäktige, som ska bereda partiets politik på lång sikt,. Invandrare får således fortfarande stöda men inte bereda partiets politik. Därför måst vi fortsätta att observera hur partidagens beslut angående motioner verkställs i partiets vardagliga arbete.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

2 Ordförandes hörn (RSS)