Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Sällan invandrare på HBL:s viktigaste nyhetsplats

02/05/2012 av Gerd-Peter Löcke

För oss i arbetsgruppen IFISK är det faktum att de flesta experter som uttalar sig på det första uppslaget i Hbl är finländska män (HBL 29.4) ingen överraskning alls. Visserligen kan vi hitta ett invandringsnamn i texterna då och då, men då brukar de nämnda personerna vara misstänkta för brott eller våld med undantag kanske av fotbollspelare som har gjort avgörande mål för det nya hemlandet.
Att de flesta personer med utländsk bakgrund som är bosatta i Finland, och som blir intervjuade i HBL har finska som kontaktspråk och oftast inte ens förstår svenska speglar inte min uppfattning som medlem i Finlands Svenska Publicistförbund om vem som är expert då det gäller integration i (Svensk-) Finland. Och jag instämmer helt i Jens Bergs kommentar att ”åtminstone inom den politiska bevakningen borde fördelningen vara bättre.”

Gerd-Peter Löcke

Hbl:s granskning av Hbl visar att tidningen oftast intervjuar män och sällan invandrare på tidningens viktigaste nyhetsplats.
Läs mer här.

4 Brännpunkt (RSS)