Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Förstamajanförandet

01/05/2012 av Ordförande

Jag är van med att det hålls samhällskritiska tal på första maj. Som ordförande och viceordförande i svenska sammanhang förväntas man kanske att ta ställning till utvecklingen i samhället.

Det börjar bli trångt i Svenskfinland. Färre ledande positioner, men lika många intresserade som förut. Mycket talas också om maktskifte. I median får vi läsa, höra och se hur olika personer eller grupper försöker eller redan lyckats ta över makten. Medan detta skedde tidigare endast i politiken och stora (fack-) förbund så har det nu blivit kutym även i mindre föreningar. Det kanske inte mera är så bredd i väggarna och så högt i taket som förut i Svenskfinland.

Makten som organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp ger människan möjlighet att efter egen vilja fatta beslut som verkställs. Den förutsätter alltid minst två parter: parten som begär och parten som uppfyller begäran. Premissen för att makt(inne)havaren faktiskt ha makt är att det finns en part som är beroende av makt(inne)havaren. Makt är således i hög grad ett relationsbegrepp, där minst två parter står i ett visst förhållande till varandra. Förhållandet kan dock alltid tolkas så att en part har makt över den andra. Men vad händer om makt(inne)havaren förmår den andra parten att handla på ett för denne icke önskvärt sätt? Den andra parten försöker ta över makten. Och plötsligt är det inte mera så bredd i väggarna och så högt i taket som förut i Svenskfinland.

Att utöva makt betyder alltid att man ha kontroll över opinionsbildning. Därför är det legitimt att försöka minska kontrollen för delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för människan välmående. I synnerhet för oss invandrare har bristen på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen ett starkt samband med vår mentala välbefinnande. Om landets finlandssvenska medborgare eller olika minoritetsgrupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingar i deras samhälle uppstår maktlöshet. Många av oss har nu den känsla av maktlöshet som kan leda till socialt illamående. Somliga ger upp i följd av utvecklingen, andra försöker fylla den plats som den rådande maktlösheten lämnat tomt.

Ordförande

Ordförande är även viceordförande i Finlandssvensk samling

2 Ordförandes hörn (RSS)