Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Rebecka Holm får Röda Korsets utmärkelse

16/03/2012 av Gerd-Peter Löcke

14-åriga Rebecka Holm från Botby grundskola i östra Helsingfors får Röda korsets utmärkelse Fördomsfri föregångare, för sitt ställningstagande mot rasism. Hon är ett sporrande exempel för andra som upplevt rasism, anser Röda Korset.

Rebecka Holm  Ofta har de som utsätts för rasism svårt att berätta om de svårt kränkande upplevelser de har varit med om. Därför anser Röda korset i sin motivering att Rebecka Holm visat sällsynt mod med sin insändare i HBL. Trots sin unga ålder har Rebecka modigt under eget namn skrivit sina personliga upplevelser i sina dagliga metroresor mellan hemmet och skolan och hur speciellt unga påverkas av dem. Rebecka Holm får motta utmärkelsen på onsdag i Botby grundskola under den internationella dagen mot rasism.

Jag har själv arbetat med barn i Botby skolan. Och med Ales Markau och John Emanuelsson hittar vi ytterligt två aktiva aktörer för internationell finlandssvensk kultur. Rebeckas utmärkelse är således också en logisk följd av ett skolarbete som tar mångkultur och arbetet mot rasism på allvar.

Som ordförande för det internationella finlandssvenska kulturforumet vill jag härmed uttrycka min stora respekt och tacksamhet för Rebeckas modiga insats för ett bättre förståelse mellan olika medborgaregrupper.

Gerd-Peter Löcke

3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)