Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Traditionell Nyländska författarmatiné

27/11/2011 av ifisk

Gladys Okocha-Löcke, Christina Korkman besökte den traditionella Nyländska författarmatinén som ordnades av Nylands litteraturförening i samarbete med Helsingfors Arbis.

Gladys Okocha-Löcke, Christina Korkman och Gerd-Peter Löcke
Gladys Okocha-Löcke, Christina Korkman, Gerd-Peter Löcke

I Arbis festsal intervjuades Claes Andersson, Henrika Andersson, Mårten Westö, Nalle Valtiala och Robin Valtiala av Gunborg Gayer om hur det är att höra till en skrivande familj. Under pausen presenterade IFISK:s ordförande Gerd-Peter Löcke, styrelsemedlem i litteraturföreningen, sina svensk- och tyskspråkiga publikationer I aulan.

Efter kaffepausen diskuterar Annette Jansson barnlitteratur med Yvonne Hoffman som skriver historiska barn- och ungdomsböcker, Minna Lindeberg som skriver barnböcker om svåra ämnen och NyLitts ordförande Ursula Vuorenlinna som skriver tvåspråkiga barnböcker.

5 Lingva poetica (RSS)