Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Nya horisontala vallar höjer sig i all smyg

17/08/2011 av Ordförande

De Nyas Råd på Radio Vega diskuterade de fruktansvärda terrordåden i Norge. Nedan svarar arbetsgruppens ordförande Gerd-Peter Löcke på Johan Anderssons förhandsfrågor.

Gerd-Peter Löcke Hur reagerade du när du hörde om de fruktansvärda terrordåden i Norge?

- Jag var i Tyskland när terrorråden hände. Det var precis ett år efter att 21 unga människor dog vid Love Parade-konserten i Duisburg i Tyskland. I samband med en minnestillställning pågick en häftig debatt i alla medier om hur katastrofen kunde hända. Ingen ville ta ansvar för Love Parade-offren. Så våra diskussioner var redan mycket aktuella när terrordåden i Norge nådde oss.

Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, uttryckte omedelbart sin bestörtning. Regeringen började genast diskutera vad som borde göras för att undvika dylika händelser i Tyskland.

Vilka slutsatser ska man dra av händelserna?

- Mänskan vill allt för fort förstå vad Anders B.B. tänkte och kände. Sanningen finns dock endast i mördaren. Så länge inte vi så kallade goda medborgare lyssnar till eller talar om våra egna sanningar om hemskheter vi kanske för länge sen har upplevt själva, är det svårt att undvika händelser som i Norge eller skolmassakern i Finland.

Hur minimerar man riskerna för att det ska hända igen?

- I stället för vertikala, synliga murar som Berlinmuren symboliserade från och med den 13 augusti 1961 byggs nu i all smyg nya horisontala vallar. Liksom vi knappast sluter åka bil eller bus bara för att en människa i fyllan har förorsakat en olycka ska vi inte nu heller sluta kämpa för ett mera rättvist samhälle.

Att skärpa lagen eller att uppfostra barn och ungdomar till lydnad är definitivt fel väg. Däremot vore civil olydnad den enda effektiva metoden för en rask samhällsförändring. Civil olydnad går ut på att öppet och utan våld bryta mot gällande samhällsnormer. Detta skulle också varit möjligt för personer som Anders B.B. Men även då borde han vara beredd att ta konsekvenserna av sina handlingar.

På vilket sätt ska hatpropagandan bemötas?

- Liksom östtyskarna har lyckats fälla Berlinmuren ska vi fortsätta demonstrera och kämpa med fredliga medel för ett fördomsfritt samhälle genom att öppet diskutera, debattera och informera för att visa att kulturell mångfald är välkommen i Finland.

Vilket ansvar har det etablerade samhället för att hatpropagandan fått fotfäste?

Liksom i Norge och i Tyskland borde regeringen, ledande politiker och högt uppskattade medborgare omedelbart ha tagit avstånd från all extremism. Jag missade detta klara ställningstagande i Finland.

Det ska inte vara cool att tala illa om andra människor. Det får inte vara fegt att hålla sig undan när andra mobbas. Vi ska uppmuntra andra att vara modiga och vi ska visa mera civil olydnad då rasism och extremism börjar dominera diskussioner och händelser. Vi lever, trots allt i en demokrati.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

2 Ordförandes hörn (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)