Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Illegala invandrare kan bli dyr arbetskraft

25/03/2011 av ifisk

Inrikesministeriet sköter för tillfället den fortsatta beredningen av hur EU-direktivet om sanktioner mot arbetsgivare ska verkställas i Finland.

Enligt en arbetsgrupp från Arbets - och näringsministeriet samt från Social- och hälsovårdsministeriet ska en påföljdsavgift införas för företag som har anställda som antingen inte uppfyller villkoren för inresa till Finland eller som förlorat sin rätt att vistas i landet.

Arbetsgruppen vill att det företag som skickat den anställda till Finland ska stå för påföljdsavgiften. När det handlar om kedjor av underleverantörer ska de inblandade företagen kunna betala avgiften solidariskt. Därför ska lagen om arbetsavtal kompletteras med en bestämmelse om påföljdsavgiften på 1000–30 000 euro. Beslutet om avgiften ska fattas av Migrationsverket. FNB

3 Nyheter (RSS), 8 Samhälle (RSS)