Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Viktigt att kunna samarbeta och att tolerera andra

19/03/2011 av ifisk

Maria Biskop arbetar som tjänsteman på Undervisnings- och kulturministeriet med utbildningsfrågor. Hon arbetar med att bereda den nationella lagstiftningen samt den nationella finansieringen. Hennes särskilda område är invandrarutbildningen inom grundskolan, men Maria arbetar även med samernas och romernas utbildning samt mänskliga rättigheter.

Maria Biskop– För att invandrarna ska kunna erbjudas utbildning behövs det lagar som säger inom vilka ramar den ska ordnas och sedan behövs det pengar för att genomföra utbildningen. Vi motiverar till finansministeriet varför vi behöver de här pengarna och till vilket ändamål de ska gå.

– Att kunna samarbeta och att tolerera andra är jätteviktigt och det fick vi lära oss ganska mycket under utbildningen. Sådana kunskaper är viktiga i arbetslivet, betonar Maria.

– Språkkunskaper är också viktigt. Studierna får gärna ta lite tid men det är värdefullt att lära sig språk. Trots att det är vi här på ministeriet som har lagstiftat om utbildningstiden, kan jag inte komma ifrån att det var något av det bästa jag gjorde under min studietid att åka till Frankrike och studerade franska.

Läs mera på Institutionen för beteendevetenskaper - Pedagogik

8 Samhälle (RSS)