Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Berätta din åsikt om medborgarinitiativet

31/12/2010 av ifisk

Regeringspropositionen om ändring av grundlagen behandlas som bäst av riksdagen. Justitieministeriets arbetsgrupp har börjat samla medborgarnas kommentarer om hurdant ett fungerande förfarande för medborgarinitiativ skulle kunna vara.

En arbetsgrupp håller på att bereda ett lagförslag om ett förfarande för medborgarinitiativ på statlig nivå. Avsikten med den nya medborgarinitiativen är att stärka medborgarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet.

Diskussionen förs i justitieministeriets nya testtjänst på adressen www.dinasikt.fi. På webbplatsen kan man berätta sin åsikt till exempel om hurdana ärenden medborgarinitiativet skulle kunna lämpa sig för och huruvida underskrifter borde insamlas även elektroniskt. Dessutom ska webbplatsen vara ett forum som utnyttjar de sociala medierna. De insamlade erfarenheterna ska utnyttjas vid den fortsatta utvecklingen av det gamla diskussionsforumet Otakantaa.fi. Syftet med diskussionsforumet är att inhämta medborgarnas åsikter, som då kan användas vid beredningen av lagförslag och projekt.

Diskussionen pågår till och med den 31 januari 2011.

3 Nyheter (RSS)