Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Experter från S:t Petersburg tog en titt på invandrararbetet i Helsingfors

29/12/2010 av Mediaklipp

Sammanlagt 16 experter från S:t Petersburg bekantade sig med invandrarfrågor i två programenheter. Den ena fokuserade på tolerans och integration, den andra på frågor som rör ungdomar. Därtill behandlades också bland annat boende, språkundervisning, kurser i mångfald och arbete mot rasism. Besöket utgjorde en del av erfarenhetsutbytet inom ramen för städernas samarbetsavtal.

Särskilt intressant tyckte deltagarna var arbetet mot rasism som gjordes på internet. Projekten som presenterades under besöket fick beröm för sin väl utförda, innovativa verksamhet. Diskussion fördes om de två ländernas situation i fråga om förebyggandet av rasism och om olika sätt att rotfästa arbetet mot rasism på nätet.

S:t Petersburg stad planerar att bjuda in finländska experter till kurser i ungdomsarbete på nätet som kommer att hållas 2011.

Ytterligare information: planerare Olga Silfver, olga.silfver(at)hel.fi, tfn (09) 310 379 eller på hel.fi

7 Mediaklipp (RSS)