Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Få invandrare studerar längre?

29/12/2010 av Mediaklipp

Av de invandrare som har kommit till Finland som barn har över en fjärdedel gått bara i grundskola, visar uppgifter som Statistikcentralen har tagit fram åt tidningen. Hos infödda finländare har bara 15 procent gjort det. Över en tredjedel av de infödda finländarna har en högskoleexamen medan 23 procent av invandrarna har det.

Direktören för Jyväskylä universitets forskningsanstalt för utbildningen, Jouni Välijärvi, tror att invandrarnas lägre utbildningsnivå kan bero på att ungdomarna inte får tillräckligt stöd av föräldrarna. Också kunskaperna i finska har stor betydelse för möjligheterna att utbilda sig. Till exempel gymnasiestudier kan visa sig vara omöjliga för en som kan finska dåligt.

Av de utlänningar som har kommit till Finland som barn är tyskarna bäst utbildade. På andra plats kommer ryssarna.

Utredningen gäller sådana personer som flyttade till Finland under åren 1983-1990 och som var högst 14 år gamla då de kom. Deras utbildningsnivå togs fram ur examensregistret.

FNB

7 Mediaklipp (RSS)