Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Svenska invandrare i Finland

23/12/2010 av ifisk

Svenska Litteratursällskapet i Finland har startat ett nytt forskningsprojekt med syfte att studera de etniska gränsdragningsprocesser vilka definierar finlandssvenskheten. I Finland bor stadigvarande ca 8500 svenska medborgare. Dessa utgör en heterogen grupp med många olika typer av bakgrund.

Projekt tar sin utgångspunkt i att det under de senaste åren funnits en betydande invandring till Finland av svenska medborgare. Oberoende av bakgrund så har de dock en tidigare upplevelse av det svenska språket som ett starkt och betydelsefullt majoritetsspråk i Sverige. Deras erfarenheter av invandring kan därför erbjuda ett nytt perspektiv på det svenska i Finland.

Detta studeras genom intervjuer med "rikssvenska" svenskspråkiga invandrare i Finland om deras förhållande till och identifikation med det svenska i Finland. Projektet ger en mera detaljerad bild av invandringen av svenska medborgare till Finland och erfarenheter av mötet mellan svenskt och finskt i Finland. Intressant är också frågan hur och i vilka avseenden svenskar integreras med den finlandssvenska befolkningsgruppen.

Forskaren är docent Östen Wahlbeck och projektet deltar i internationell akademisk diskussion inom forskningsområdet om internationell migration och etniska relationer. IFISK kommer aktivt att följa med hur projektet framskrider.

3 Nyheter (RSS)