Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Förändrad klasstruktur

21/12/2010 av Mediaklipp

Finland var i början på 1900-talet ett mycket mera mångkulturellt samhälle än i dag. Efter våra krig blev Finland ett slutet land. Vi ville inte ha hit främlingar eller invandrare, kanske som en reaktion på att vi lämnats nästan helt ensamma under våra krig? Och vilka mänskor och mänskogrupper mår dåligt i dagens Finland?

På ett halvsekel har samhällets makt- och klasstruktur förändrats radikalt. Då vi tidigare hade ett proletariat bestående av lågavlönade industriarbetare, mänskor i service- och vårdyrken samt småbrukare – ett klassiskt proletariat – är dagens underpriviligierade grupper mycket heterogena, splittrade och politiskt relativt maktlösa.

Trots att vi har haft en nästan konstant ekonomisk tillväxt (med undantag för recessionen för två år sedan) under de senaste femton åren, har antalet fattiga ökat och deras fattigdom har fördjupats. Tio till tolv procent av vår befolkning har en inkomst som är mindre än 60 procent av medborgarnas medelinkomst.

Den största gruppen är de långtidsarbetslösa, där arbetslösheten kan ha varit bestående i andra och tredje generation. Vi har ensamförsörjare, ofta lågavlönade och med snuttjobb. Vi har pensionärer som har en pension på omkring 600–700 euro – många lever enbart på folkpension. Vi har fattiga studerande som inte har föräldrar som kan stöda dem ekonomiskt. De långtidssjuka är en stor grupp. Många invandrare som ännu inte lyckats integrera sig och skaffa sig språkkunskap, utbildning och arbete hör också hit.

Kan man göra någonting för att denna utstötningsmekanism inte skall uppkomma? Viktigast vore att vi skaffar oss mera personlig kunskap om de mänskor vi upplever som hotfulla. Om man har vänner som hör till islam, eller personligen är bekant med homosexuella mänskor förlorar projektionen en del av sin styrka och lockelse.

Artikeln baserar sig på ett föredrag Claes Andersson höll på ett Röda Kors-seminarium, Medmänsklighet i kris, i Vasa den 1 december 2010.

Läs hela artikeln i Ny Tid 2010/12

7 Mediaklipp (RSS)