Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Finskspråkiga politiker flyktingkritiska i Jakobstad

13/12/2010 av Mediaklipp

Flyktingkritiska röster höjs i Jakobstad speciellt bland de finskspråkiga fullmäktigegrupperna. Det här märks speciellt i gruppen Pro Jakobstad där aktiviteten hade höjts inför budgetmötet på måndag.

På föredragningslistan fanns en punkt där bildningsnämnden vill korrigera årets budget för den förberedande undervisningen för invandrare och att summan höjs med 260 000 euro. Bildningsdirektör Jan Levander säger att frågan egentligen är av teknisk natur.

Det har varit svårt att budgetera både inkomster och utgifter eftersom man inte vetat hur många elever man kommer att ha i den förberedande undervisningen.
- Det som däremot står klart är att det är staten som står för utgifterna till 100 procent under barnens tre första skolår, det vill säga också de överskridningar på 260 000 euro som nu diskuteras, säger Levander.

Lyssna på Svenska Yle: Stadsandelarna täcker utgifterna för undervisningen

7 Mediaklipp (RSS)