Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Varumärket Finland ny folkdiktning

12/12/2010 av Gerd-Peter Löcke

Måndagen den 29.11 diskuterade jag tillsammans med mina kolleger Ilya Spiegel och Luca Maurizi i De nyas råd VARUMÄRKET FINLAND i Radio Vegas Slaget efter tolv. Då jag läste genom alla 129 sidor märke jag snabbt att denna nya folkdiktning har sin bakgrund i ”smeden Ilmarinen” och ”siaren Väinämöinen” som rapporten nämner.

Rapporten påpekar som utmaning funktionaliteten i ett mångkulturellt Finland. Ett mångkulturellt Finland som finländare känner bäst. Dessutom önskar rapporten att utforma varumärket Finland i samarbete med finländarna för att utveckla ett land som är en bättre plats för alla finländare att leva, bo och arbeta i och för att ta itu med hotbilderna mot finländarna.

Migrationen ser rapporten som ett problem som världen verkligen behöver hitta lösningar på och att Finland är så bra på att effektivt lösa problem i hemlandet. Rapporten sammanfattar att finländarna har rentav har en skyldighet att bevisa att vi kan lösa dessa problem därför att Finland redan nu är det bästa landet i världen.

Rapporten Varumärke Finland är egentligen en formellt hållen politisk proklamation som kommer att spela en viktig roll i debatten mellan de moderna intentionalisterna och funktionalisterna.

Arbetsgruppen IFISK kämpar för att utveckla ett Finland som är en bättre plats för alla att leva, bo och arbeta i.

(Artikeln publicerades i HBL den 8 december som insändare)

3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)