Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Finlandssvenska skolor sämre än finskspråkiga

07/12/2010 av Mediaklipp

De finlandssvenska skolorna klarar sig betydligt sämre än de finskspråkiga i den internationella Pisajämförelsen. En förklaring till de alarmerande resultaten är att så många elever i svenska skolor har finska som hemspråk.

Pedagogie doktor Heidi Harju-Luukkainen som analyserat Pisa-resultaten från de finlandssvenska skolorna säger att ”drygt 19 procent av eleverna i de svenska skolorna har ett annat hemspråk än svenska, medan bara fyra procent i finskspråkiga skolor har en annan språklig bakgrund”.

En jämförelse med de andra nordiska länderna ger en något ljusare bild av läget. De svenskspråkiga skolorna i Finland klarar sig fortfarande bättre än eleverna i resten av Norden.

Pisaundersökningen mäter 15-åriga elevers kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskaper. 1407 elever från 56 finlandssvenska skolor deltog i undersökningen

FNB/SPT

7 Mediaklipp (RSS)