Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Uppföljningen av integrationen effektiviseras

05/12/2010 av Gerd-Peter Löcke

barometer Ett nytt uppföljningssystem för integrationsåtgärder, integration och etniska relationer vid inrikesministeriet ska ge bättre information om invandrarnas levnadsförhållanden, deras åsikter om integrationen och om tillgången till tjänster som erbjuds av den offentliga sektorn.

Under åren 2009-2010 har ministeriets arbetsgrupp samlat indikatorer och utarbetat enkäter om integrationen. Nu ska en enkät för invandrare (invandrarbarometern) och enkäter för kommuner och arbets- och näringsbyråer (enkäter om tjänsteutbud) testats i praktiken.

Syftet med en övergripande översikt, som fr. o. m. 2013 ska ges ut vart fjärde år, är att producera information till stöd för det politiska beslutsfattandet och annat beslutsfattande. De olika indikatorerna ska beskriva invandrarnas levnadsförhållanden bl.a. språkkunskaper, utbildning, sysselsättning och annan delaktighet i samhället. Den kan också användas för att bedöma om integrationsåtgärderna är tillräckliga och effektiva och vilken de etniska relationernas tillstånd är.

Huruvida de 1200 invandrare från Turkiet, Thailand, Kina och Ryssland som var med i enkäten återspeglar integrationen i Svenskfinland finns dock inga lämpliga tecken på.

Resultatet av enkäterna och en broschyr om indikatorerna finns här (på finska).

3 Nyheter (RSS)