Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Mångkulturell teater i Tenala

02/12/2010 av Mediaklipp

Gymnastiksalen i Höjdens skola bjuder kanske inte den mest magiska interiören för en teaterföreställning. Åtminstone på onsdagen var den både kall och ljus, men det är som projektledaren, skådespelaren Camilla Hellberg säger: En turnerande pjäs måste kunna fungera i väldigt olika utrymmen.

När det är möjligt skapar gruppen Matiki Moyo en tätare stämning i en mörkare sal, men ofta är det kala gymnastiksalar som gäller. I Höjdens skola föreföll eleverna att ta väl emot pjäsen. Det märktes på ivriga ansiktsuttryck och skratt.

Målgruppen för pjäsen Matiki Magic är nio- till tolvåringar, men den lämpar sig för alla över sju år. De visuella inslagen, rytmerna och trummorna, bidrar på ett avgörande sätt till helheten. Den lilla intrigen i skådespelet bygger på att elvaåriga Diesels högsta önskan är att bli ett riktigt barn. Men hur ska hon veta att hon är ett barn om hon behandlas som en hund?

Gruppen har också utarbetat ett material för lärarna att använda för efterarbete med eleverna i klass. Vad betyder det att bli behandlad med respekt? Hur känner du dig när du blir respekterad? Hur kan du hjälpa andra att känna sig respekterade? Det är exempel på frågor som eleverna tillsammans med läraren kan fundera på efter föreställningen. Andra väsentliga frågor är: Vad betyder det att förstå en annan människa? Hur kan man förstå varandra fast man talar olika språk?

Eftersom några av skådespelarna, Kenneth Gibe med rötter i Sydafrika och Francis Mushonga med rötter i Zimbabwe, växlar mellan en svenska som inte är helt lätt att uppfatta och andra språk, främst engelska, har kroppsspråket en viktig roll. Det är kanske inte så viktigt i sammanhanget om varje ord kan uppfattas. De övriga skådespelarna talar.

Oklart är hur väl eleverna kunde ta emot de inbakade budskapen om att vi kan förverkliga våra mål och drömmar bara vi lyssnar till våra hjärtan och till vad vi verkligen vill och att problem vanligen bättre löser sig med att inte fokusera så mycket på problemet utan se lösningen – och ibland låta saker bara vara.

Eftersom vårt land mycket långsamt går mot att bli mera mångkulturellt, och integrationen av invandrare trampar i barnskorna, är dock insatser för ökad tolerans riktade till barn och unga mycket värdefulla. Marit Lundström

Läs mera på Västra Nyland

7 Mediaklipp (RSS)